Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam (UvA) introduceert een nieuwe evaluatiemethode voor het onderwijs. Deze methode maakt het, voor de eerste keer in Nederland, mogelijk om alle vakken die aan een universiteit worden gegeven onderling met elkaar te vergelijken.

Het nieuwe systeem, UvA Q, geeft niet alleen inzicht in de kwaliteit van het vak, de methoden van onderwijs en de docenten, maar draait met name om de vraag hoeveel en wat studenten geleerd hebben.

Meer informatie voor docenten

Voor docenten levert het meer en betere informatie op, die zij weer kunnen gebruiken om hun vaardigheden en het onderwijs te verbeteren. Opleidingscommissies biedt het de mogelijkheid om verschillen in waardering te signaleren, terwijl schools en colleges met de resultaten permanent kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs.

‘UvA Q is een genuanceerde methode om informatie over vakken, studentenoordelen en ervaringen van docenten bij elkaar te brengen in rapportages, die op alle niveaus van de UvA gebruikt worden,’ aldus Dymph van den Boom, rector magnificus van de UvA. ‘Deze evaluatiemethode die de UvA nu introduceert draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien kan de UvA hiermee ook de cirkel rondmaken: door studenten op de hoogte te houden van de uitkomsten van evaluaties en de manier waarop ze gebruikt worden.’

Beter vakken vergelijken

Evaluaties van vakken en docenten zijn niet nieuw, maar de gegevens van verschillende enquêtes waren tot nu toe niet te vergelijken. UvA Q maakt dat wel mogelijk, door te werken met standaardvragen, waardoor vakken en docenten op een eerlijke en goed te interpreteren manier kunnen worden vergeleken. Rapportages kunnen in de toekomst naast elkaar worden gelegd.

UvA Q levert bovendien uitgebreidere informatie op. Naast vragen over het vak (duidelijke eisen, goede opbouw, waardering voor de stof, methoden van onderwijs, manier van toetsen) staat de zogeheten leeropbrengst centraal: hoeveel en wat hebben studenten daadwerkelijk geleerd? Hierbij wordt onder andere gekeken naar feitelijke kennis, praktische vaardigheden en academische vaardigheden.

Verbetering onderwijs

UvA Q is mede ontwikkeld in het kader van de Instellingstoets kwaliteitszorg en past bij de ambities van de UvA om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn daartoe alle curricula opnieuw ingericht. Alle faculteiten rollen versneld een programma uit om onderwijspersoneel te trainen. En het studierendement moet elk jaar met vier procent omhoog, tot minimaal 70 procent binnen vier jaar de bachelor haalt.

UvA Q wordt in het eerste semester 2012-2013 uitgerold. Vanaf het tweede semester worden alle bachelorvakken ermee geëvalueerd en vanaf het academisch jaar 2013-2014 ook alle en masterprogramma’s.