Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam (UvA) loopt geen financieel risico als gevolg van het bezit van derivaten. Berichtgeving hierover gebaseerd op een rapport van de onderwijsinspectie is onjuist.

In het rapport van de onderwijsinspectie dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt de indruk gewekt dat de UvA 44 miljoen euro in de min zou zitten. Dit is echter geenszins het geval, laat Paul Doop namens het College van Bestuur weten.

‘De UvA is financieel juist zeer gezond. Wij zitten midden in een omvangrijk bouwprogramma en wij betalen aan rente precies wat wij verwacht hadden.’ De UvA heeft juist derivaten om schommelingen in rentestand te kunnen opvangen. ‘Dat is geen speculeren, het is juist voorzichtig opereren’, aldus Doop.

De UvA heeft er door het afsluiten van derivaten voor gezorgd dat er de komende 20 jaar nooit meer dan 5 procent rente wordt betaald op het geleende geld. Gemiddeld wordt nu 4,52 procent betaald op de bouwprojecten. Het zogenaamde ‘verlies’ is die rente, afgezet tegen de dagrente op 31 december 2011. In werkelijkheid is er geen verlies en de UvA heeft geen verplichting tot bijstorting.

Het rapport van de inspectie suggereert ook dat de UvA een ‘open positie’ zou hebben, een lening waar geen bouwwerkzaamheden tegenover staan. Ook dat is niet het geval – alle bouwwerkzaamheden aan de UvA lopen conform de in 2005 vastgestelde planning.