Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de UvA presenteert tijdens een internationale conferentie op 4 en 5 juni in Amsterdam de resultaten van nieuw internationaal onderzoek naar sociaaleconomische ongelijkheid.

De studie gaat in op groeiende verschillen in inkomen en onderwijs en hun sociale, politieke en culturele gevolgen in de EU, de Verenigde Staten, Japan, Zuid Korea, Canada en Australië. Het project is uniek door het brede terrein en de geografische reikwijdte. Het onderzoek werd gefinancierd door het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de Europese Unie.

Tweehonderd wetenschappers, onder wie velen uit de wereldtop van ongelijkheidsstudies, werkten mee aan het interdisciplinaire onderzoek ‘Growing INequalities' Impacts’ (GINI). Onderzoekers uit de 25 EU-lidstaten, de Verenigde Staten, Japan, Zuid Korea, Canada en Australië keken naar de ontwikkeling van de ongelijkheid sinds 1980. Vervolgens legden de onderzoekers de mogelijke gevolgen op sociaal en politiek terrein ernaast, zoals voor armoede, gezondheid, huisvesting, criminaliteit, toegang tot en prestaties in het onderwijs en politieke participatie, vertrouwen en legitimiteit.

Inkomensongelijkheid

Uit een van de deelonderzoeken blijkt dat de inkomensongelijkheid binnen de EU over het algemeen stijgt. Er zijn echter belangrijke internationale verschillen. Deze verschillen schrijven de onderzoekers deels toe aan het gevoerde beleid. Gebruikelijke verklaringen van toenemende ongelijkheid als gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling verdienen dan ook herbezinning.

Programma

Tijdens de conferentie staat een veelheid aan onderwerpen op het programma, waaronder:

  • De Europese Commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, László Andor, kondigde in maart 2010 in Londen de start van het  interdisciplinaire onderzoek GINI aan, en maakt nu de balans op na 3,5 jaar onderzoek.
  • Top-ongelijkheidsexpert François Bourguignon (voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank, directeur Paris School of Economics) vergelijkt de resultaten van de 30 GINI-landen met de ongelijkheid op wereldschaal.
  • Frank Vandenbroucke (oud-minister van Sociale Zaken in België en bijzonder hoogleraar aan de UvA) bespreekt hoe beleid te voeren in een tijd van toenemende ongelijkheid.
  • Vooraanstaande onderzoekers van het GINI-project presenteren de resultaten op tien verschillende terreinen.

Hoogleraar Wiemer Salverda, oud-directeur van het AIAS, coördineerde het internationale onderzoek naar sociaaleconomische ongelijkheid. Naast het AIAS en de Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS) van de UvA, speelden de London School of Economics, University College Dublin, University of Milan, Tárki Budapest en de Universiteit van Antwerpen een leidende rol in de studie.