Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Online seksueel risicogedrag komt niet massaal voor onder tieners, maar beperkt zich tot slechts een kleine groep adolescenten. Ook verschillen volwassenen en adolescenten weinig in online seksueel risicogedrag en hun inschatting van de bijbehorende voor- en nadelen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Susanne Baumgartner. Ze promoveert op vrijdag 17 mei aan de Universiteit van Amsterdam.

De bevindingen nuanceren eerdere zorgen over de mate van online seksueel risicogedrag onder de jeugd. Echter, de kleine groep adolescenten die dit gedrag wel vertoont, verdient extra aandacht. De promovenda toont verder aan dat jongeren met een verhoogd online seksueel risicogedrag ook meer offline seksueel risicogedrag vertonen, vaker worden lastig gevallen op het internet en vaker ongewilde seksuele verzoeken krijgen.

Baumgartner deed onderzoek naar online seksueel risicogedrag onder Nederlandse adolescenten. Binnen haar onderzoek keek ze ook naar sexting: het versturen of plaatsen van seksuele berichten via elektronische apparaten. Ze wil met haar onderzoek een genuanceerd beeld geven van welke adolescenten online seksueel risicogedrag vertonen.

De matige en verhoogde risicogroepen volgden het typische ontwikkelingstraject van risicogedrag dat bestaat uit een stijging tussen vroege en midden-adolescentie, een piek in de midden-adolescentie en daarna een daling. Verder liet een dual trajectory-analyse zien dat online en offline seksueel risicogedrag sterk aan elkaar gerelateerd zijn. Ten slotte bleek dat adolescenten die een verhoogd niveau van online seksueel risicogedrag vertoonden minder tevreden waren met hun leven, een hoger niveau van sensatiezucht hadden, uit minder hechte families kwamen en lager opgeleid waren.

Vrienden van grote invloed op risicogedrag

Het ingeschatte aantal vrienden dat risico’s neemt, bleek verreweg de meest consistente en sterkste voorspeller van online seksueel risicogedrag. De bevindingen van het onderzoek onderstrepen de invloed van leeftijdsgenoten op het online seksueel risicogedrag van adolescenten. De resultaten impliceren dat online risicogedrag, net als offline risicogedrag, vooral wordt beïnvloed door wat vrienden doen en wat hun normen zijn.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek van Baumgartner is gebaseerd op zowel een longitudinale als een cross-nationale studie. De longitudinale data omvat 1.765 Nederlandse adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze adolescenten zijn op vier momenten met tussenpozen van zes maanden ondervraagd. Tijdens het eerste meetmoment hebben tevens 1.026 Nederlandse volwassenen (19 tot 85 jaar oud) deelgenomen aan de studie. Om de focus van het onderzoek te verbreden en niet alleen uitspraken te doen over Nederlandse adolescenten, is een cross-nationale dataset geanalyseerd. Deze bestond uit informatie over het online seksueel risicogedrag van 14.946 adolescenten in de leeftijd van 11 tot 16 jaar die afkomstig waren uit 20 Europese landen (EU Kids Online project).

Promotiedetails

Mw. S.E. Baumgartner: Adolescent sexual risk behavior on the internet. Promotor is mw. prof. dr. P.M. Valkenburg. Co-promotor is dhr. prof. dr. J. Peter.

Tijd en locatie

De promotieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 17 mei om 10.00 uur.Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.