Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De pedagogische kwaliteit van de kinderdagverblijven voor 0- tot 4-jarigen stijgt. De stijging van de kwaliteit – een duidelijke trendbreuk met vorige peilingen – is met name fors bij de algemene proceskwaliteit (de kwaliteit van het zorg- en opvoedingsproces). Ondanks deze stijging is de kwaliteit nog niet op alle punten voldoende en er is ook veel ruimte voor verbetering.

Dit blijkt uit een landelijke peiling die het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO), een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, deed met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het NCKO verzamelde gegevens over de kwaliteit van de kinderopvang in de tweede helft van 2012 bij een willekeurig geselecteerde, landelijk representatieve steekproef van vijftig groepen uit vijftig kinderdagverblijven in Nederland. Zij keken naar de algemene proceskwaliteit (de kwaliteit van het zorg- en opvoedingsproces), de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers, en de structurele kwaliteitsmaten.

Stijging pedagogische kwaliteit

Vooral de algemene proceskwaliteit neemt toe. De peiling laat een verschuiving zien van veelal onvoldoende proceskwaliteit in 2008 (vorige peiling) bij 49% van de onderzochte groepen naar matige kwaliteit voor de meeste groepen (86%) in 2012. De kwaliteit van de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers stijgt minder spectaculair dan de algemene proceskwaliteit. Twee van de zes interactievaardigheden, Ontwikkelingsstimulering en Begeleiden van interacties, laten wel een stijging zien. Ook was er vooruitgang zichtbaar bij twee van de belangrijkste structurele kwaliteitsmaten, namelijk de groepsgrootte en de staf-kind ratio.

Hoewel er in 2012 sprake was van een stijging van de pedagogische kwaliteit, is er nog ruimte voor verbetering. Zo is er bij de algemene proceskwaliteit ruimte voor verbetering op de onderdelen Activiteiten, Ruimte & meubilering, Taal, en Interacties. Bij de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers kunnen de vaardigheden Ontwikkelingsstimulering en het Begeleiden van interacties tussen kinderen nog verder worden verbeterd.

Aanbevelingen

De onderzoekers besluiten met een aantal aanbevelingen. Zo kan een speciale aanpak met pedagogische deskundigen die de leidinggevenden ondersteunen bij het werken aan de kwaliteit, concreet bijdragen aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit van de opvang. Daarnaast benadrukken de onderzoekers het belang van een gerichte training en scholing op de interactievaardigheden – vooral de educatieve – van pedagogisch medewerkers op de werkvloer en in de opleiding.

 

Het rapport is te downloaden via onderstaande verwijzing (onder ‘Kwaliteitspeilingen’ -> ‘Kwaliteitspeiling 2012’).