Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De resultaten van de UvA in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2013 zijn weinig veranderd ten opzichte van 2012. De UvA scoort ook dit jaar op het merendeel van de door studenten beoordeelde thema’s goed, al is er een aantal onderdelen waar de scores achterblijven. Dit jaar deden ruim 10.000 studenten (respons van 34%) mee aan de NSE, ongeveer 1.500 meer dan vorig jaar.

NSE Nationale Studenten enquête

Op de punten kwaliteitszorg, studieomgeving en sfeer zijn de scores hoger dan in 2012, terwijl op wetenschappelijke vaardigheden, informatievoorziening en studiebegeleiding de resultaten juist lager liggen.

‘We hebben de afgelopen jaren hard getrokken aan de kwaliteitszorg, bij de voorbereiding op de instellingstoets’, zegt rector magnificus Dymph van den Boom. ‘Het is goed om te zien dat dat resultaten oplevert. Op dezelfde manier zullen wij het komende jaar moeten werken aan bijvoorbeeld de informatievoorziening en de studiebegeleiding.’

De UvA heeft veel geïnvesteerd in verbetering van de studieomgeving. Zo is de afgelopen jaren een vernieuwd CREA geopend op de Roeterseilandcampus en het Sportcentrum Universum op het Science Park. Dit vertaalt zich in een hogere waardering.

De resultaten van de NSE worden de komende weken verder geanalyseerd, onder andere op opleidingsniveau. Op basis van deze analyse worden afspraken gemaakt welke gesignaleerde problemen het komend studiejaar worden aangepakt.

Over NSE

De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over hun studie. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Deze stichting is een initiatief van de studentenorganisaties ISO en LSVb en de onderwijskoepels HBO-raad, VSNU en NRTO.