Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Negentien recent gepromoveerde onderzoekers ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie voor onderzoek aan de UvA of het AMC. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze financiering kunnen de wetenschappers gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen.

FNWI, onderzoek, beta, Science Park
Foto: Wilbert van Woensel

In totaal vroegen dit jaar 1001 onderzoekers een Veni aan bij NWO. De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland en uiteindelijk zijn 155 aanvragen gehonoreerd.

Meer inzicht door wetenschap

De Veni’s vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Een groot deel van de onderzoeken sluit direct aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo bekijken onderzoekers de rol van sociale solidariteit in de huidige Europese crisis en wanneer en waarom geweld ontstaat bij niet-westerse verkiezingen. Andere onderzoeksprojecten gaan in op de voor- en nadelen van ‘flexwerken’ en brengen de publieke opinie ten opzichte van de multiculturele samenleving vanaf de jaren '70 tot nu in kaart.

Gehonoreerde projecten:

Dr. Egil Asprem (Religiestudies) - Knights of Terror
De claim van de Noorse terrorist Anders Breivik dat hij deel uitmaakt van een geheime Orde van Tempeliers kan worden gezien als strategische fictie met de bedoeling om volgers te inspireren. Egil Asprem brengt met zijn onderzoek de historische achtergrond van de extreemrechtse fascinatie voor Tempelridders in kaart. Ditzelfde doet hij bij online groepen die geïnspireerd zijn door Breiviks manifest.

Dr. Ursula Daxecker (Politicologie) - Voting and Violence 
Bij niet-westerse verkiezingen is geweld vaak prominent aanwezig. Ursula Daxecker probeert te verklaren wanneer en waarom verkiezingen gewelddadig worden. Onderzoeksresultaten kunnen informatief zijn voor internationale actoren die zich bezighouden met democratiebevordering.

Dr. Wojciech Dzik (Scheikunde) - Reacting dinitrogen
De meeste geneesmiddelen, landbouwchemicaliën en organische stoffen bevatten stikstofatomen die worden geëxtraheerd uit ammonia. Wojciech Dzik gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van verbindingen waarbij stikstof direct uit lucht kan worden gebruikt voor de aanmaak van organische moleculen.

Dr. Nina Gierasimczuk (Logica) - Learning from each other
Een nadeel van deel uitmaken van een groep is dat persoonlijke meningen worden onderdrukt door conformiteit. Nina Gierasimczuk gaat onderzoek doen naar de complexe balans tussen de voordelen en nadelen van deel uitmaken van een groep, met de focus op leren.

Dr. Armen Hakhverdian (Politicologie) - De effecten van publieke opinie
Armen Hakhverdian gaat publieke opinie ten opzichte van de multiculturele samenleving vanaf de jaren '70 tot nu in kaart brengen. Het doel is om te analyseren of schommelingen in publieke opinie een uitwerking hebben op regeringsbeleid ten opzichte van immigratie en integratie van minderheden.

Dr. Jeroen van Heijst (Geneeskunde) - Bestrijden van een hardnekkige bacterie
Tuberculose wordt veroorzaakt door een bacterie die zeer moeilijk door vaccinatie te bestrijden is. Jeroen van Heijst gaat bekijken hoe speciale cellen van het afweersysteem, genaamd T-cellen, de tuberculosebacteriën aanpakken en hoe dit zou kunnen worden verbeterd.

Dr. Helmer Helmers (Geschiedenis) -  Nieuws maken in de Gouden Eeuw
Europees nieuws domineerde de Nederlandse media van de Gouden Eeuw. Aan de hand van een grote internationale crisis onderzoekt Helmer Helmers hoe en waarom buitenlands nieuws werd overgedragen, en hoe het de publieke opinie en het politieke debat beïnvloedde.

Dr. Claartje ter Hoeven (Communicatiewetenschap) - De relatie tussen flexibele werkvormen en welzijn ontrafeld
Communicatietechnologie heeft geleid tot flexibele werkvormen, zonder dat duidelijk is hoe 'flexwerken' het welzijn van medewerkers beïnvloedt. In dit project worden de voor- en nadelen van flexibele werkvormen onderzocht én de mogelijkheden om de nadelen voor het welzijn te verminderen.

Dr. Audrey Hu (Economie) -  High-risk auctions
Het veilen van staateigendommen aan private investeerders brengt vaak een hoge inzet en een hoog risico met zich mee. Wanneer concurrerende bieders heterogene waardebepalingen en risicogedrag hebben, zijn traditionele veilingen inefficiënt. Audrey Hu gaat op zoek naar efficiënte en omzetverhogende veilingsprincipes voor dit soort situaties.

Dr. Theresa Kuhn (Politicologie) -  Grenzen aan solidariteit?
In de huidige Europese crisis staan vragen over sociale solidariteit centraal. Theresa Kuhn onderzoekt in hoeverre Europese burgers bereid zijn tot transnationale, nationale en regionale herverdeling.

Dr. Bram Lancee (Sociologie) -  Etnische ongelijkheid op de arbeidsmarkt
Etnische minderheden zijn vaker werkloos en hebben een lager inkomen dan de autochtone bevolking. Een veelgenoemde oorzaak is het verschil in kennis en vaardigheden; een andere is discriminatie. Bram Lancee project gaat bekijken welke factoren etnische ongelijkheid verklaren en wat dit betekent voor het beleid.

Dr. Liza Mügge (Politicologie) -  Gender en etniciteit in de Tweede Kamer 
Een goed functionerende democratie is een afspiegeling van de samenleving. Wereldwijd zijn vrouwen en etnische minderheden ondervertegenwoordigd. Liza Mügge onderzoekt welke etnische minderheden Kamerleden zijn geworden en hoe hun gender en etnische identiteit hun werk heeft beïnvloed.

Dr. Suzanne Oosterwijk (Sociale psychologie) -  Morbide nieuwsgierigheid
Mensen zijn nieuwsgierig naar morbide informatie. Vaak vermijden we negatieve gebeurtenissen of informatie niet, maar zoeken het juist op. Suzanne Oosterwijk bestudeert waarnaar mensen nieuwsgierig zijn, onder welke omstandigheden dit gebeurt, en hoe het lichaam en brein aan dit fenomeen bijdragen.

Dr. Victor Peperzak (Geneeskunde) -  Het beheersen van celdood
Kankercellen overleven stress en chemotherapeutica doordat ze een verhoogde hoeveelheid aan overlevingseiwitten bezitten. Victor Peperzak gaat in detail de regulatie van één van de belangrijkste overlevingseiwitten bestuderen met als doel het identificeren van nieuwe kankerspecifieke remmers.

Dr. Carla Ribeiro (Geneeskunde) -  Veelvraat beschermt tegen HIV
Speciale afweercellen vormen de eerste verdediging tegen hiv. Deze afweercellen blijken een zelf-verteringsproces te gebruiken voor de afbraak van hiv. Carla Ribeiro bestudeert dit specifieke hiv-verteringsproces en zal aanknopingspunten geven om hiv-infectie te voorkomen of bestrijden.

Dr. Alexander Vlaar (Geneeskunde) -  Vers bloed tegen benauwdheid?
Een bloedtransfusie blijkt minder onschuldig dan altijd gedacht. Een groot aantal patiënten blijkt benauwd te worden kort na een bloedtransfusie. Alexander Vlaar gaat uitzoeken of de opslagduur van bloedproducten een rol speelt in het optreden van deze benauwdheid.

Dr. Felix Wensveen (Geneeskunde) -  De specificiteit van immuniteit 
Eenmaal hersteld van een griepje, beschermt je immuniteit je tegen een nieuwe infectie. Maar hoe detecteert het immuunsysteem dit virus? En waarom wordt het virus van volgend jaar niet herkend? Felix Wensveen onderzoekt limieten en mogelijkheden van de specificiteit van immuniteit.

Dr. Jan Willem Wieland (Wijsbegeerte) -  Verantwoordelijkheid en onwetendheid
Jan Willem Wieland gaat na in hoeverre verantwoordelijkheid en schuld afhangen van de informatie die we hebben, en in welke omstandigheden we eigenlijk meer informatie zouden moeten verzamelen. Bijvoorbeeld, in hoeverre verleent onwetendheid een excuus voor onze zogeheten slavernijvoetafdruk?

Dr. Rianne van der Windt (Geneeskunde) -  Stofwisseling in geheugencellen
Het succes van vaccinaties is afhankelijk van de vorming van geheugencellen. Voor het functioneren van geheugencellen is een juiste stofwisseling cruciaal. Rianne van der Windt gaat bestuderen hoe deze stofwisseling precies werkt en of manipulatie daarvan kan helpen om vaccinaties te verbeteren.