Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

MVSA Architects & Architectenbureau J. Van Stigt krijgen gezamenlijk de opdracht om de nieuwe universiteitsbibliotheek Binnenstad voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) te ontwerpen. Zij gaan een architectonisch ontwerp maken van het structuurontwerp voor het nieuwe studiecentrum annex bibliotheek, waarover Stadsdeel Centrum, Bureau Monumenten en Archeologie, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de UvA vorig jaar overeenstemming bereikten.

De nieuwe universiteitsbibliotheek wordt het hart - de centrale ontmoetingsplek - van de Faculteit der Geesteswetenschappen, die op en rond het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort geclusterd gaat worden.

Eigenheid en monumentale waarde

De selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere Bureau Monumenten en Archeologie, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de UvA, stelt dat de visie van MVSA en Van Stigt het beste inspeelt op de wensen van studenten en wetenschappers. ‘Het voorstel getuigt van een creatieve manier van denken met respect voor de eigenheid en monumentale waarde van de gebouwen’, aldus de commissie. MVSA Architects & Architectenbureau J. Van Stigt werken hun visie komende maanden verder uit naar een architectonisch ontwerp. De ambitie is een bibliotheek die de UvA een herkenbaar gezicht in de oude binnenstad geeft.

Ruimte voor ontmoeting

De nieuwe universiteitsbibliotheek krijgt een publieksfunctie waar onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten. Zo biedt het gebouw toegang tot de open toegankelijke collectie voor de geesteswetenschappen en zullen er voor een breed publiek lezingen, discussies en presentaties gehouden worden. Daarnaast komen er zo’n 1000 studieplaatsen met hoogstaande ICT-voorzieningen.

De stad als campus

De stad Amsterdam is voor de UvA een vanzelfsprekende en ideale omgeving. De huisvesting, op vele afzonderlijke locaties, zorgt echter voor te veel versnippering. Bovendien zijn veel panden in de loop der jaren minder geschikt geworden voor hedendaags wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De UvA werkt daarom aan het concentreren van de huisvesting in een beperkt aantal gebieden in Amsterdam: Science Park Amsterdam (bètafaculteit), Roeterseiland (gammadisciplines), Binnenstad (Geesteswetenschappen) en Amsterdam-Zuidoost (AMC). Door het bij elkaar brengen van voorzieningen en wetenschappers uit verschillende disciplines wordt de samenwerking gestimuleerd.