Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Vier onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben een subsidie ontvangen uit het NWO-onderzoeksprogramma Religie in de moderne samenleving. Het onderzoeksprogramma financiert en stimuleert onderzoek naar de dynamiek van religie in Nederland.

NWO heeft in totaal 4 miljoen beschikbaar voor het onderzoeksprogramma Religie in de moderne samenleving. In totaal ontvingen negen onderzoeksprojecten financiering. Binnen de projecten werken onderzoekers samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het onderzoek zal inzichten opleveren die van belang zijn voor beleidsmakers, bestuurders en professionals werkzaam in bijvoorbeeld de zorgsector, het onderwijs, het bedrijfsleven en bij overheden.

De toekenningen

Islam en Jodendom in publiek debat en moderne politieke theorie

Prof. dr. Yolande Jansen (Wijsgebeerte, UvA en VU)

Publieke debatten over Islam en Jodendom bevatten vaak argumenten over de relatie tussen religie en politiek die ontleend zijn aan het Verlichtingsdenken. In dit project onderzoekt Jansen hoe beeldvorming over joden en moslims tot stand komt en welke rol argumenten daarbij spelen.

Nederlandse kerk-staatverhoudingen in beweging

Prof. dr. James Kennedy (Nederlandse geschiedenis)

Kennedy onderzoekt de verschuivingen in het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van religieuze groeperingen vanaf het midden van de jaren zestig tot heden. Kennedy biedt daarmee broodnodig historisch inzicht in de omstreden en permanent aangevochten verhouding tussen kerk en staat.

Moslimactivisme in Nederland na 1989

Prof. dr. Annelies Moors (Antropologie)

Europa kent een levendig debat over islam, maar wat is de rol van moslims daarin? In dit project vergelijkt Moors de variëteit aan posities die moslimactivisten vanaf 1989 in islamdebatten in Nederland innemen. Ze heeft daarbij bijzondere aandacht voor gender en sociale media.

Relaties tussen joden en moslims in Amsterdam en Londen

Prof. dr. Gerard Wiegers (Religiestudies)

Tussen joodse en islamitische groepen in Europa bestaan complexe en gevoelige relaties. Wiegers vergelijkt de relaties in Amsterdam en Londen met elkaar. Hij gaat na welke lokale, nationale en internationale factoren op deze relaties van invloed zijn.