Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een ‘voorgenomen besluit’ genomen om hun bètafaculteiten te integreren. Hiermee wordt een stap gezet in de vorming van één van de leidende science-faculteiten in Europa.

FNWI, onderzoek, beta, Science Park

Met het ‘voorgenomen besluit’ van de beide Colleges van Bestuur begint de procedure van formele medezeggenschap, waarin medewerkers en studenten om instemming wordt gevraagd.

Door de integratie van de drie bètafaculteiten wordt het mogelijk een breed opleidingenaanbod in stand te houden, nationaal en internationaal talent aan te trekken, te investeren in state-of-the-art apparatuur en laboratoria, een sterkere positie te verwerven in de concurrentie om onderzoeksmiddelen en bij te dragen aan de versterking van het innovatief vermogen in Amsterdam. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met ASML, dat recent besloot een onderzoeksinstituut voor nanolithografie op het Science Park  te vestigen. Zonder het voornemen om samen te werken was dat niet gebeurd.

Afzonderlijk zijn de bètafaculteiten van de VU en de UvA  in internationaal perspectief relatief klein. Door integratie van de drie faculteiten tot de Amsterdam Faculty of Science (AFS) en door samenwerking met de relevante NWO- en KNAW-instituten ontstaat een schaal die vergelijkbaar is met de beste universiteiten op bètagebied in Europa, zoals het University College London en de Université Pierre et Marie Curie in Parijs.

In samenspraak met studenten en medewerkers wordt begonnen met de daadwerkelijke inrichting van de AFS. Hierbij wordt besloten over de organisatie van afdelingen, opleidingen, bedrijfsvoering en management­systemen. Vanzelfsprekend worden (voorgenomen) besluiten op het niveau van de faculteiten, voorgelegd aan de facultaire medezeggenschap van medewerkers en studenten. 

Er zijn verschillende randvoorwaarden op het gebied van regelgeving, bekostiging en financiering opgenomen in het voorgenomen besluit, zoals instemming met de AFS door externe partijen zoals het ministerie van OCW, de NVAO en het uitblijven van (doelmatigheids)kortingen op de rijksbijdrage. Tevens zijn praktische kaders opgenomen voor de bedrijfsvoering (arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, inschrijving van studenten, koppeling tussen de studenteninformatiesystemen, gemeenschappelijk pasjessysteem en huisvesting).

Voor studenten die op dit moment studeren zal er weinig veranderen; zij kunnen het programma dat ze nu volgen afmaken. Promovendi kunnen hun lopende promotieonderzoek afronden.

Indien de medezeggenschap instemt en aan alle voorwaarden is voldaan kan naar verwachting in december een definitief besluit worden genomen. De Amsterdam Faculty of Science kan dan vanaf september 2014 de eerste masterstudenten laten instromen, en vanaf september 2015 de bachelors. Het volledige proces van integratie van onderwijs en onderzoek, inclusief huisvesting, zal vijf tot tien jaar in beslag nemen. Deze veranderingen worden gefaseerd doorgevoerd.

Aanvullende informatie over de Amsterdam Faculty of Science wordt eerst naar de Medezeggenschap gestuurd, daarna zal deze zo snel mogelijk beschikbaar komen.