Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Een netwerk van zes universiteiten onder penvoerderschap van de Universiteit van Amsterdam en een aantal bedrijven heeft met het project EDUWORKS een subsidie van 3,6 miljoen euro verworven in het Europese Marie Curie-programma. Doel van het project is meer inzicht krijgen in de mechanismen achter matching tussen individu, onderwijs en arbeidsmarkt.

EDUWORKS moet leiden tot een gezamenlijk Europees onderzoeks- en trainingsprogramma. Het onderzoek wordt deels uitgevoerd in de private en publieke organisaties uit het netwerk.

Inzicht in het proces van matching kan mismatches voorkomen op het terrein van vaardigheden en kwalificaties, en kan leiden tot een betere afstemming tussen arbeidsaanbod en de vraag naar arbeid.  Recente ontwikkelingen in HRM, kennismanagement, leven-lang-leren, beroepensociologie en arbeidseconomie hebben de weg geopend voor een wisselwerking tussen deze gebieden en daarmee voor een interdisciplinaire benadering. Met deze benadering vanuit verschillende vakgebieden gaan de onderzoekers zich richten op de match tussen functie-eisen en capaciteiten van huidige en toekomstige werkenden en de vraag naar arbeid vanuit bedrijven en organisaties. Hierbij gaat het niet alleen om de mate waarin de individuele vaardigheden en capaciteiten overeenkomen met de functie-eisen (taken) en de behoeften van organisaties, maar ook om de manier waarop organisaties taken aan banen/functies toe bedelen. Centrale thema’s in het onderzoek zijn een leven-lang-leren, omschrijvingen van beroepen en functies, nationale en Europese arbeidsmobiliteit en daaraan gerelateerde kennissystemen. 

Binnen EDUWORKS worden getalenteerde jonge onderzoekers – in totaal twaalf promovendi en drie postdocs  – opgeleid op het terrein van de sociaal-economische en psychologische dynamiek van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het proces van matching. Drie promovendi gaan aan de slag bij Amsterdam Business School (ABS) van de UvA en twee postdocs bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) van de UvA. Het project loopt van oktober 2013 tot oktober 2017. 

Betrokken instellingen

De partnerinstellingen in het project zijn: de Universiteit van Amsterdam (ABS en AIAS), Trinity College Dublin (Ierland), University of Salamanca (Spanje), Corvinno Technology Transfer Center (Hongarije), University of Siegen (Duitsland) en Central European University (Hongarije). 

Daarnaast hebben praktijkrelevante bedrijven, waaronder  Randstad, Ericsson, en ECORYS, zich gecommitteerd aan EDUWORKS.