Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Migratie en de verzorgingsstaat gaan wel samen. Dit in tegenstelling tot wat vaak gesteld wordt. Door minder laagopgeleide en meer hogeropgeleide migranten aan te trekken, wordt de migratie in betere banen geleid en de verzorgingsstaat ‘migratieproof’ gemaakt, stelt Monique Kremer in onderzoek dat ze verrichtte aan de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Instituut Gak.

Van alle immigranten in Nederland is minder dan een vijfde hoger opgeleid. Niet het sluiten van de grens, maar het beter reguleren van de onderkant van de arbeidsmarkt is dan de oplossing. Dat kan bijvoorbeeld door een rem te zetten op flexwerk. Hoger opgeleiden kunnen aangetrokken worden door een betere kennisinfrastructuur – talent trekt talent aan, een toleranter politiek klimaat en een andere verzorgingsstaat. 

Aanpassingen nodig

Voor de verzorgingsstaat zijn volgens Kremer verschillende aanpassingen nodig. Meer investeren in werkzekerheid is daar één van. Samen met België scoort Nederland het laagst als het gaat om de arbeidsmarktkansen van ‘klassieke migrantengroepen’ (en hun kinderen). Ook heeft Nederland schamele integratiebudgetten. Betere scholing ligt voor de hand, net als betere activering. Individualiseren van de sociale zekerheid is evenzeer noodzakelijk. Anders dan nu zouden werknemersverzekeringen (de WW) in het stelsel meer gewicht moeten krijgen. De verzorgingsstaat wordt zo een ‘contributiestaat’. Dat impliceert een (tijdelijke) sluiting van de bijstand voor arbeidsmigranten, die ondervangen kan worden door twee andere aanpassingen: detachering en Europeanisering van sociale zekerheid. 

Migratiemythes en misverstanden

Kramer deed een (inter)nationale literatuurstudie naar de financiële, sociaal-economische en sociologische spanningen in de verzorgingsstaat. Daarnaast analyseerde ze de toekomstige arbeidsmigratie naar Nederland. Voor het eerst werden verschillende migrantengroepen – waaronder Polen, Turken en Indiërs - zelf bevraagd naar hun opvattingen over de verzorgingsstaat. Ten slotte keek ze hoe in andere landen - Zweden, Singapore en Australië – wordt geprobeerd migratie met een verzorgingsstaat te combineren.

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren  (Boom Lemma, 2013, ISBN 978-94-6236-004-4).