Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Voor veel tieners is intimiteit in liefdesrelaties net zo belangrijk als passie en lichamelijke aantrekkingskracht. Ook commitment – trouw en toewijding – is van belang. Dat concluderen onderzoekers van het Center of research on Children, Adolescents and the Media (CcaM) op basis van hun nieuwste studie die volgende week uitkomt in 'The International Journal of Behavioral Development'.

Er is tot op heden geregeld onderzoek gedaan naar de manier waarop tieners seksualiteit beleven. Maar onderzoek naar hun beleving van liefde en relaties was er vrijwel niet. UvA-onderzoekers Sindy Sumter, Patti Valkenburg en Jochen Peter inventariseerden de opvattingen over liefde en relaties van 1765 Nederlandse tieners in leeftijd 12 tot en met 17. De meeste tieners beleven hun eerste romantische ervaringen tussen hun 12de en 15de jaar. Van de tieners in de CcaM-studie had ongeveer de helft van de 12- en 13-jarigen en twee derde van de 14- tot 17-jarigen nu een relatie of er een gehad.

Hoe ouder hoe minder passie?

De onderzoekers keken naar de opvattingen over liefde en relaties vanuit een levensduurperspectief. Daarom namen ook 1026 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 88 deel aan het onderzoek. Van de volwassenen had rond de 90% ervaring met relaties. Er bestonden geen grote verschillen tussen leeftijdsgroepen binnen de groep volwassenen wat betreft de waarde die gehecht wordt aan passie, commitment en intimiteit. Het meeste belang aan passie hecht de groep tussen 18 en 29 jaar. Het is echter niet zo dat de passie heel veel lager is onder oudere volwassenen.

Mannen van Mars versus vrouwen van Venus?

Ook mannen en vrouwen verschilden weinig in hun perceptie van liefde en relaties, ongeacht adolescent of volwassen. Jongens en mannen vinden passie wel iets belangrijker dan meisjes en vrouwen, maar ze verschillen nauwelijks van elkaar in het belang dat ze hechten aan commitment en intimiteit - het in vertrouwen delen van gevoelens met hun geliefde.

Methode

Het onderzoek onder de in totaal ruim 2700 tieners en volwassenen werd uitgevoerd met online vragenlijsten onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. De onderzoekers baseerden hun model en de vragenlijsten op het cognitieve driehoekige liefdesmodel van de Amerikaanse psycholoog Robert Sternberg. Hierin bestaat liefde uit drie met elkaar gerelateerde componenten: passie, intimiteit en commitment.

Publicatiegegevens

Sindy R. Sumter, Patti M. Valkenburg & Jochen Peter: ‘Perceptions of love across the lifespan: Differences in passion, intimacy, and commitment, in: International Journal of Behavioral Development, 37, 418-428. (5 september 2013).