Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Drs. Nol Verhagen, oud-directeur van de Universiteitsbibliotheek en de Hogeschoolbibliotheek, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Henk Heijman, burgemeester van Bussum, reikte de koninklijke onderscheiding aan hem uit tijdens de Opening Academisch Jaar van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Nol Verhagen ontvangt Koninklijke onderscheiding
Foto: Bob Bronshoff

Verhagen ontvangt de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de UvA en in bredere zin voor de maatschappij als geheel. Zo was hij nationaal en internationaal uitermate verdienstelijk ten behoeve van de vrije en betaalbare toegang tot wetenschappelijke informatie en zeer succesvol met zijn inzet voor de bescherming van academisch en cultureel erfgoed.

Verhagen trad in 1997 aan als bibliothecaris/directeur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UB). Sinds die tijd onderging de bibliotheek een groot aantal transformaties, waaronder integratie van de bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Verhagen wist met succes sturing en leiding te geven aan deze transformaties. Het resultaat hiervan is één organisatie die zowel de UvA als de HvA ondersteunt in onderwijs en onderzoek én een inspirerende leeromgeving biedt.

Digitale informatievoorziening

Vanaf het begin van zijn aantreden tot aan zijn pensioen in augustus van dit jaar heeft Verhagen zich ingezet voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie voor de bibliotheek en de wetenschappelijke informatievoorziening. De bibliotheek liep dan ook voorop bij de introductie van innovatieve zoeksystemen en bij de digitale ontsluiting van producten van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dankzij Verhagen was de bibliotheek tevens landelijk voortrekker in de digitale beschikbaarstelling van elektronische tijdschriften en databestanden, proefschriften, scripties en erfgoedmateriaal.

Toegang tot informatie

Bij de onderhandelingen tussen de universiteiten en de wetenschappelijke uitgeverijen om toegang te bieden tot digitale informatie op basis van licenties, en bij het opstellen van die licenties, speelde Verhagen een cruciale rol. Binnen het UKB (het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) en de International Coalition of Library Consortia (de internationale belangenorganisatie) was en is hij de drijvende kracht. Nauw hiermee samenhangend zijn Verhagens verdiensten ten aanzien van het auteursrecht. Zowel nationaal als internationaal maakte hij zich sterk voor het ‘recht’ op wetenschappelijke informatie en het vergroten van de toegang daartoe. Ook nam hij actief deel in de landelijke discussies over Open Access.

Toegankelijk erfgoed

Tot slot wist Verhagen de bibliotheek ook uit te bouwen tot een erfgoedinstelling met uniek academisch én cultureel erfgoed met de Bijzondere Collecties en het Allard Pierson Museum als gezichtsbepalende onderdelen. Hij wees voortdurend op het wezenlijke belang van erfgoedcollecties voor het onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Hij redde de erfgoedcollecties van het Theaterinstituut Nederland en het Muziekcentrum Nederland door te bewerkstelligen dat zij bij de bibliotheek konden worden ondergebracht. Op die manier zijn deze belangrijke collecties toegankelijk gebleven, niet alleen voor onderwijs en onderzoek maar ook voor een breder publiek.