Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Verwerving van het Fries gaat niet ten koste van de verwerving van het Nederlands. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jelske Dijkstra aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Kinderopvang

Dijkstra onderzocht de rol van taalaanbod (input) bij de verwerving van de minderheidstaal Fries en de meerderheidstaal Nederlands bij peuters in Friesland. Zij voerde haar onderzoek uit bij de Fryske Akademy. De verdediging van het proefschrift, op donderdag 10 oktober, vindt dan ook plaats in de Martinikerk in Franeker. 

‘De onderzoeksresultaten zijn belangrijk voor ouders die hun kinderen in het Fries opvoeden en zich afvragen of hun kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand in het Nederlands’, aldus Dijkstra. Ze onderzocht de passieve en actieve woordenschat en de gemiddelde zinslengte van kinderuitingen in het Fries en het Nederlands bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Het blijkt dat peuters die met het Fries opgroeien, bij de start van de basisschool evenveel Nederlandse woorden begrijpen (passieve woordenschat) en in het Nederlands even lange zinnen maken als kinderen die uitsluitend met het Nederlands opgroeien. Wat betreft hun actieve woordenschat (het aantal woorden dat zij daadwerkelijk gebruiken) in het Nederlands presteren ze nog niet gelijk aan hun Nederlandstalige leeftijdsgenootjes. Dat komt omdat ze nog midden in het verwervingsproces van het Nederlands zitten.  

Inhaalslag

‘Eerder onderzoek wees uit dat kinderen ongeveer vijf tot zeven jaar nodig hebben om een tweede taal te verwerven. Het is daarom onrealistisch om te verwachten dat de kinderen met Fries als thuistaal bij de start van de basisschool al even ver zijn in hun taalverwerving van het Nederlands als hun leeftijdsgenoten uit Nederlandstalige gezinnen’, aldus Dijkstra. ‘Daarnaast heeft onderzoek bij oudere kinderen aangetoond dat Friese kinderen in groep 4 dezelfde scores in het Nederlands behalen als kinderen in de rest van Nederland. Het ligt dan ook in de verwachting dat de Friestalige kinderen tegen die tijd hun inhaalslag hebben voltooid’. 

De resultaten van Dijkstra sluiten aan bij die van onderzoek in Wales (Gathercole en Thomas, 2009), naar de verwerving van de minderheidstaal Welsh en de meerderheidstaal Engels. 

Publicatiegegevens

Jelske Dijkstra: Growing Up with Frisian and Dutch. The Role of Language Input in the Early Development of Frisian and Dutch among Preschool Children in Friesland. Promotoren zijn prof. dr. F. Kuiken en prof. dr. R.J.J.M. Jorna † (Fryske Akademy/RUG). Copromotor is dr. E.L. Klinkenberg (Fryske Akademy). 

Tijd en locatie 

De promotieplechtigheid vindt plaats op donderdag 10 oktober, om 14.00 uur. Locatie: Martinikerk, Breedeplaats 2, Franeker.