Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft prof. dr. ir. Karen Maex benoemd tot decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Maex is gewoon hoogleraar Materiaalfysica voor nano-elektronica en was tot voor kort vicerector van de KU Leuven. Zij volgt met ingang van 1 januari 2014 prof. dr. Kareljan Schoutens op. Het is de intentie van de CvB’s van de UvA en de VU om Karen Maex, bij positieve besluitvorming over de vorming van de AFS, tot decaan AFS te benoemen.

Mw. prof. dr. Karen Maex, hoogleraar
Karen Maex

'Het is veelzeggend dat een vrouw met de wetenschappelijke statuur van Karen Maex de komende jaren de verantwoordelijkheid wil nemen voor onze bètafaculteit. Zij deelt onze ambities op het gebied van onderwijs en onderzoek en heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring aan een hoog aangeschreven universiteit. Ik ben er van overtuigd dat zij de bètawetenschap in Amsterdam nog verder vooruit gaat helpen' zegt UvA-bestuursvoorzitter Louise Gunning.

Professor Maex wordt tevens door het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU) benoemd tot decaan van de Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) en decaan van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW). Zij volgt daarmee prof. dr. Hubertus Irth van de FEW op en prof. dr. Bauke Oudega van de FALW. Karen Maex heeft aangegeven te hechten aan continuïteit in de leiding van de betrokken faculteiten. Zij heeft daarom, in overleg met de beide CvB’s, de decanen Hubertus Irth (FEW) en Kareljan Schoutens (FNWI) gevraagd beschikbaar te willen zijn voor een functie als vicedecaan. Irth is hiervoor beschikbaar; Schoutens heeft aangegeven zich na zes jaar bestuurswerk bij de ITFA, het IoP en de FNWI weer te willen richten op zijn hoogleraarschap. Er zal daarom op korte termijn een vicedecaan worden geworven met een achtergrond in de FNWI. Bauke Oudega (decaan FALW) Ben Cornelissen (vicedecaan FNWI) en Kareljan Schoutens hebben op verzoek van Karen Maex aangeboden actief betrokken te willen blijven bij de integratie van de bètafaculteiten.

De UvA en de VU hebben eerder dit jaar besloten op korte termijn te komen tot de integratie van de bètafaculteiten in de Amsterdam Faculty of Science (AFS). De besluitvorming hierover wordt definitief nadat het proces met de verschillende medezeggenschapsorganen op beide universiteiten is afgerond. Met de medezeggenschapsorganen is afgesproken dat lopende de gesprekken hierover door de beide Colleges van Bestuur besluiten genomen kunnen worden die een snelle realisatie na een positieve beslissing mogelijk maken. De benoeming van een krachtige en internationaal gerenommeerde decaan maakt hier onderdeel van uit. Het garandeert in ieder geval samenwerking tussen de betrokken faculteiten, waardoor de UvA en VU opleidingen in stand kunnen houden en verbeteren en kunnen investeren in onderzoek.

Over Karen Maex

Karen Maex is gewoon hoogleraar Materiaalfysica voor nano-elektronica aan de KU Leuven sinds 1998. Vanuit haar voltijdse opdracht aan de universiteit groeide er een sterke onderzoekssamenwerking met het onderzoekscentrum Imec waar ze verschillende onderzoeksgerelateerde leidinggevende functies uitoefende.

Ze heeft een ruime beleidservaring in nationale en internationale context. In 2008 werd ze Member van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Als vicerector van de KU Leuven was ze van 2005 tot 2013 verantwoordelijk voor de groep Wetenschap & Technologie. Haar bestuurlijke ervaring en grote kwaliteiten geven beide CvB’s veel vertrouwen in de rollen die zij gaat vervullen.

Over de faculteit 

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) verzorgt onderwijs en onderzoek in verschillende disciplines: Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde, Biologie, Fysische geografie, Informatica en Scheikunde. Op haar onderzoeksterreinen neemt de FNWI internationaal een vooraanstaande plaats in en de faculteit participeert in een groot aantal samenwerkingsverbanden met zowel universiteiten als het bedrijfsleven. De faculteit telt circa 4.000 studenten en 1.500 medewerkers, en is gehuisvest op Science Park Amsterdam.