Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA-onderzoeker Marigo Teeuwen heeft de Publicatieprijs SMV 2013 van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) gewonnen. Ze krijgt deze prijs voor haar boek ‘Verraderlijk gewoon. Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht' dat vorig jaar verscheen. Naast een oorkonde ontvangt Teeuwen een geldbedrag.

Marigo Teeuwen wint publicatieprijs SMV 2013, onderzoek FMG
Foto: Omslag boek Marigo Teeuwen

Stichting Maatschappij en Veiligheid kent eenmaal per twee jaar de prijs toe aan een publicatie die op een creatieve manier een probleem op het gebied van openbare orde en veiligheid behandelt. In totaal dongen 125 publicaties mee naar de prijs. Eerder werd al een shortlist met vijf genomineerden bekendgemaakt.

De Publicatieprijs wordt op woensdag 27 november uitgereikt. Dit zal gebeuren een SMV-conferentie in de Rode Hoed. Op die dag vindt er een conferentie plaats rondom het thema van het boek, licht verstandelijk gehandicapte jongeren in het jeugdstrafrecht. Tijdens deze conferentie zal de voorzitter van de SMV, Pieter van Vollenhoven, de prijs uitreiken.

Over Verraderlijk gewoon

In het jeugdstrafrecht zijn licht verstandelijk gehandicapte jongeren de laatste twee decennia sterk oververtegenwoordigd geraakt, terwijl ze in de vrijwillige hulpverlening ondervertegenwoordigd blijven. Wat is er gebeurd? Welke maatschappelijke veranderingen op sociaal en politiek gebied hebben aan deze opvallende verschuiving bijgedragen? Marigo Teeuwen onderzocht voor ‘Verraderlijk gewoon’ 120 reclasseringsdossiers van licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren. Ze interviewde hiervoor jeugdreclasseringswerkers, vertegenwoordigers van politie, officieren van justitie en kinderrechters.

Over de Stichting Maatschappij en Veiligheid

De Stichting Maatschappij en Veiligheid volgt op kritische wijze de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid(szorg) in onze samenleving en speelt in op actuele ontwikkelingen binnen een aantal geselecteerde veiligheidsthema’s.

Publicatiegegevens

Marigo Teeuwen, Verraderlijk gewoon. Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht, (ISBN: 9789088503252, SWP, 2012).