Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Participatieve online media zoals sociale media, chatrooms en online fora zijn veel effectiever voor het politiek bewust maken van jongeren dan klassieke nieuwsmedia zoals het journaal of de krant. Als jongeren zelf deel uit maken van het debat over politiek leren zij meer over het onderwerp en worden gemotiveerder om zelf mee te doen. Dit blijkt uit onderzoek van Judith Möller. Zij promoveert op vrijdag 6 december aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Studenten met laptop
Fotograaf: Fred van Diem

Het is van groot belang om te begrijpen hoe jongeren kennis maken met politiek. In haar proefschrift richt Möller zich vooral op de rol van de media in dit proces. Ze analyseerde hiervoor data uit een survey die ze hield onder 746 jongeren tussen 15 en 18 jaar. In 2012 keken meer dan driekwart van de jongeren tenminste een keer per week naar het journaal, 72% las minimaal een keer per nieuws op nu.nl en 60% minimaal een keer per week een gratis krant. 32% van de jongeren gaf aan weinig of niet politiek geïnteresseerd te zijn.

Möller laat met haar onderzoek zien dat nieuwsmedia niet verantwoordelijk zijn voor de afnemende politieke betrokkenheid onder jongeren. Integendeel, nieuwsmedia kunnen bijdragen aan politieke interesse onder jongeren waardoor ze in het vervolg meer nieuws lezen of kijken. Daardoor ontstaat een opwaartse spiraal van politieke kennis en gebruik van nieuwsmedia. Als jongeren die voor het eerst stemmen ervan overtuigd zijn dat ze het politieke systeem voldoende begrijpen, is het veel waarschijnlijker dat ze daadwerkelijk gebruik maken van hun recht om te stemmen.

Drie lessen voor politiek burgerschap jongeren

Volgens Möller kan er op drie manieren voor gezorgd worden dat jongeren in de toekomst meer betrokken worden bij de politiek.

• Onderwijs ze: Kennis over politiek, opgedaan door familie of op school motiveert jongeren om het nieuws aan te zetten. Als ze eenmaal geïnteresseerd zijn in politiek, leren ze waarschijnlijk steeds meer van de nieuwsmedia. Tegen de tijd dat ze achttien worden voelen ze zich competent genoeg om te stemmen.
Bereik ze: Nieuwsmedia kunnen alleen een positief effect hebben op politieke kennis en betrokkenheid van de jongste generatie als het de jongeren bereikt. Dit kan worden gerealiseerd door nieuwsmedia zo te ontwerpen dat zij relevant zijn voor jongeren, zowel qua inhoud als qua stijl.
Betrek ze: Van alle verschillende nieuwsbronnen laten participatieve online media verreweg de grootste effecten op politieke participatie zien. Dit betekent dat jongeren het meest over politiek leren als ze zelf deelnemen aan het politieke communicatieproces.

Promotiedetails

Mw. J.E. Möller: Growing into Citizenship: The differential Role of the Media in the Political Socialization of Adolescents. Promotor is prof. dr. C.H. de Vreese. 

Tijd en locatie

De promotieplechtigheid is op vrijdag 6 december om 12.00 uur. Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.