Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Colleges van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam zijn teleurgesteld dat - na de instemming van de medezeggenschapsorganen van de VU eerder deze week - nu de medezeggenschapsraden van de UvA hun instemming onthouden aan het voorgenomen besluit van de beide CvB’s om hun bètafaculteiten nader te laten samenwerken in een gezamenlijke Amsterdam Faculty of Science (AFS).

Maagdenhuis

Ondanks het feit dat er gedurende alle gesprekken steeds gewezen is op de mogelijkheid voor de medezeggenschapsorganen om aanvullende voorwaarden te formuleren voor de realisatie van de AFS, kiest de Gezamenlijke Vergadering van de UvA ervoor van deze mogelijkheid geen gebruik te maken. De Gezamenlijke Vergadering van de VU kwam op woensdag met VU-bestuursvoorzitter Jaap Winter aanvullende voorwaarden overeen over onder andere de financiën, de toekomstige huisvesting en de kwaliteitsborging voor het onderwijs. 

‘Het is goed dat we deze fase nu kunnen afronden, hoewel de Colleges van Bestuur op een andere uitkomst gehoopt hadden’, aldus  Louise Gunning-Schepers, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA. 

Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur van de VU: ‘Het is buitengewoon jammer voor onze universiteiten dat een zo beloftevol initiatief nu een halt is toegeroepen. Wij zullen ons in januari  beraden op wat ons te doen staat.’ 

Op 9 januari a.s. vergaderen de gezamenlijke CvB’s van VU en UvA over de nu ontstane situatie.