Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Met de toekenning van een subsidie van 22,7 miljoen euro uit het programma Zwaartekracht van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt het wiskunde- en informaticaonderzoek aan de UvA een enorme impuls. In het project ‘Networks’, onder leiding van UvA-hoogleraar Michel Mandjes, staan grootschalige netwerken – zoals digitale netwerken, maar ook verkeers-, vervoers- en energienetwerken – centraal. De onderzoekers richten zich op de dringende uitdagingen waar deze netwerken ons voor stellen.

Michel Mandjes
Michel Mandjes (foto: Bob Bronshoff)

Het maken van schoolroosters en dienstregelingen, het optimaal routeren van bestelwagens langs afleveradressen, het bepalen van de beste locaties voor fabrieken en distributiepunten, het voorspellen van de driedimensionale structuur van proteïnen. Stuk voor stuk voorbeelden van grootschalige netwerken. Dergelijke netwerken zijn vaak niet (goed genoeg) berekend op onverwachte situaties. Het onderzoeksproject ‘Networks’ richt zich op het modelleren, begrijpen, beheersen en optimaliseren van complexe en zeer veranderlijke netwerken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een consortium waarin elf onderzoekers van vier verschillende instellingen hun krachten bundelen: de UvA, het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Universiteit Leiden (UL). 

Fundamenteel én maatschappelijk 

‘Ik ben zeer blij verrast met de toekenning’, laat hoofdaanvrager prof. dr. Michel Mandjes, hoogleraar Toegepaste kansrekening en wachtrijtheorie aan de UvA, weten. ‘Dit betekent een groot succes voor wiskundig Nederland. Mijn medeaanvragers en ik hebben eendrachtig gewerkt aan dit zeer ambitieuze voorstel. De honorering is een bevestiging van het feit dat we op onze onderzoeksgebieden bij de absolute top behoren. We staan te popelen om aan de slag te gaan met dit onderzoeksprogramma, dat baanbrekend werk wil leveren op fundamenteel niveau, maar ook zeer stevig is verankerd in de wereld om ons heen.’ 

‘Geweldig nieuws’, aldus prof. dr. Dymph van de Boom, rector magnificus van de UvA. ‘Ik ben ontzettend trots op onze hoogleraren Michel Mandjes, Harry Buhrman en Lex Schrijver, en hun mede-aanvragers. Het fundamentele onderzoek zal uiteindelijk leiden tot tal van maatschappelijke toepassingen. Dat is de kracht van dit project.’  

Consortium

Mede-aanvragers van het project zijn: prof. dr. Mark de Berg (TU/e), prof. dr. ir. Sem Borst (TU/e), prof. dr. ir. Onno Boxma (TU/e), prof. dr. Harry Buhrman (CWI en UvA), prof. dr. Remco van der Hofstad (TU/e), prof. dr. Frank den Hollander (UL), prof. ir. Ton Koonen (TU/e), prof. dr. Johan van Leeuwaarden (TU/e), prof. dr. Lex Schrijver (CWI en UvA) en prof. dr. Gerhard Woeginger (TU/e). Mandjes leidt het consortium; de UvA is penvoerder van het project. 

Zwaartekracht 

Met het programma Zwaartekracht geeft de minister van OCW de Nederlandse wetenschap van wereldniveau de ruimte vernieuwend onderzoek te doen dat internationale doorbraken tot stand kan brengen. Een door NWO ingestelde internationale commissie was verantwoordelijk voor de beoordeling van de voorstellen. In totaal ontvangen zes onderzoeksconsortia waarin vooraanstaande wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten samenwerken, samen 153 miljoen euro voor  langlopend en grootschalig onderzoek.