Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Universiteitshoogleraar prof. dr. ir. Louise O. Fresco verlaat de Universiteit van Amsterdam. Ze treedt per 1 juli aan als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR.

mw. prof. dr. Louise Fresco, Universiteitprofessor, grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief
Foto: Jeroen Oerlemans

Fresco is een internationaal gerenommeerd deskundige op het gebied van voedselzekerheid, internationale samenwerking en wetenschap. In 2006 werd zij benoemd tot universiteitshoogleraar aan de UvA met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.

‘Ik ben zeer dankbaar voor de ruimte die de UvA mij de afgelopen jaren heeft geboden. Dit heeft onder andere geleid tot mijn boek Hamburgers in het Paradijs, voedsel in tijden van schaarste en overvloed en de HUMAN-documentaireserie Fresco’s Paradijs. Ik ga met pijn in mijn hart weg, maar ik ben er zeker van dat de banden met Amsterdam zullen blijven bestaan. Wageningen UR is een prachtige plek, waar vragen centraal staan over voedselzekerheid, over de toekomst van onze economie, de vergroening en biomassa. Deze universiteit te mogen leiden vormt daarmee een mooie nieuwe stap in mijn loopbaan’, licht Fresco toe.

Over Louise Fresco 

Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt en productiesystemen aan Wageningen University. Van 1990 tot 1997 was zij hoogleraar Plantaardige productiesystemen aan dezelfde universiteit. Van 1997 tot 1999 werkte Fresco als Director of Research op het Agriculture Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. Vervolgens was zij van januari 2000 tot juni 2006 Assistant Director-General van de FAO, en verantwoordelijk voor de technologische zaken op het gebied van landbouwproductie en later ook voedselvoorziening. In 2011 werd zij benoemd tot honorary professor aan Wageningen University. Fresco is lid van de KNAW en drie buitenlandse Academies. Zij is tevens Kroonlid en lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER) en bekleedt tal van adviesfuncties.