Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

Vanaf studiejaar 2014/2015 starten de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met de joint master Entrepreneurship. Na afronding van de opleiding ontvangen de studenten een masterdiploma van beide universiteiten (een joint degree).

Vrouw met tablet en memobriefjes

De studenten leren om breed, wetenschappelijk onderbouwd naar ondernemendheid en ondernemerschap te kijken. De nadruk ligt hiermee op research based onderwijs. Daarnaast ontwikkelen de studenten de mentaliteit en vaardigheden waar ondernemerschap om vraagt. Drie vormen van ondernemerschap staan centraal: nieuwe commerciële ondernemingen, ondernemerschap binnen organisaties, en initiatieven gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. 

Economische én maatschappelijke waarde

Ondernemerschap als wetenschappelijke discipline heeft zich de afgelopen twintig jaar sterk ontwikkeld. Aanvankelijk zag de wetenschap ondernemerschap als puur economisch verschijnsel. Ondernemerschap heeft echter niet uitsluitend economische gevolgen, ook zeer duidelijke maatschappelijke. Daarbij komt dat ondernemers niet alleen geïnteresseerd zijn in (maximale) opbrengsten, maar ook in het creëren van maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld vanuit een ideëel motief. 

Ondernemendheid

‘Dit alles vraagt om een aanpak vanuit verschillende disciplines die ondernemerschap als studie toegankelijk maakt voor studenten met uiteenlopende (academische) achtergronden. De nieuwe joint master, waartoe UvA en VU de handen ineen hebben geslagen, heeft zo’n aanpak’, aldus prof. dr. Willem Verschoor, decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU. 

Prof. dr. Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA, vult aan: ‘Ondernemerschap is niet zozeer een kwestie van een bedrijf runnen, maar vooral van waarde creëren en voor vernieuwing zorgen. Die filosofie komt ook tot uiting in onze nieuwe masteropleiding. Ondernemers komen bij onstabiele of ‘onvaste’ omstandigheden juist tot bloei, en kunnen dan een belangrijke bijdrage leveren met hun initiatieven. Door academische topkwaliteit te combineren met praktische ondernemersvaardigheden, doen onze studenten de wetenschappelijke en praktische kennis op die zij nodig zullen hebben in de ondernemerspraktijk.’ 

Het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), waarin de UvA en de VU al geruime tijd succesvol samenwerken, staat aan de basis van de nieuwe masteropleiding. Met bedrijven, ngo’s en de gemeente Amsterdam richt ACE zich op urgente kwesties in de samenleving en het bedrijfsleven.  

Eerste joint master 

De master Entrepreneurship is de eerste gezamenlijke masteropleiding van de UvA en de VU. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleidingsaanvraag positief beoordeeld.

De Engelstalige master duurt een jaar. De studenten krijgen college van zowel UvA- als VU-docenten, aan de economiefaculteiten van beide universiteiten.