Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA-hoogleraar Hilde Geurts is door de Stichting Neuropsychologie Nederland onderscheiden met de Betto Deelmanprijs. De Betto Deelmanprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een Nederlandse neuropsycholoog die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vak. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro en een oorkonde.

Hilde Geurts, foto: Jeroen Oerlemans

Geurts is bijzonder hoogleraar ‘Autisme: Cognitie gedurende de levensloop’ aan de UvA. Daarnaast werkt ze als neuropsycholoog bij het Dr. Leo Kannerhuis, een TopGGZ-autismekliniek. Ze is lid van de Jonge Akademie van de KNAW.

Geurts richt zich in haar onderzoek vooral op cognitieve processen van jong tot oud bij mensen met ADHD en autisme. Aangezien ze graag wil dat haar experimentele neuropsychologische onderzoek er toe leidt dat deze kennis toegepast kan worden in de klinische praktijk is ze eveneens actief binnen interventie-onderzoek. Hierbij richt Geurts zich met name op individuele verschillen binnen de zogeheten executieve functies (bijvoorbeeld het kunnen stoppen, veranderen of plannen van gedrag) om zo te achterhalen wie wanneer welke problemen ervaart en wat hier aan te doen is.  Om wetenschap en praktijk nog dichter bij elkaar te brengen is ze vanuit de UvA samen met het Dr. Leo Kannerhuis en een groot aantal veldpartners (o.a. grote GGZ-instellingen en belangenverenigingen) een academische werkplaats autisme aan het inrichten.

De Betto Deelmanprijs wordt op vrijdag 25 april aan haar uitgereikt. Geurts houdt tijdens dit evenement een lezing over haar werk.

Over Stichting Neuropsychologie Nederland

De Stichting Neuropsychologie Nederland heeft als doel om het wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen, en de publieke bekendheid ervan te vergroten. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door publieke lezingen en symposia te organiseren, door de Betto Deelmanprijs uit te reiken, en door op andere manieren publieke aandacht voor het vak te vragen.