Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Bij veel plegers van partnermishandeling speelt middelenmisbruik een rol, en relatief veel cliënten die in behandeling komen voor hun verslaving rapporteren partnergeweld in het afgelopen jaar. Het behandelen van deze groep helpt om partnermishandeling te stoppen. Dit blijkt uit onderzoek waarop Fleur Kraanen donderdag 3 april promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Schaduwfles op een muur
Foto: Max Kraanen

Het onderzoek van Kraanen toont aan dat behandeling van verslaafde plegers van partnermishandeling effectief is. Aan het eind van de behandeling waren degenen die de behandeling hadden afgerond (vrijwel) gestopt met het plegen van fysieke partnermishandeling. Bovendien bleek uit onderzoek binnen de verslavingszorg dat een verslavingsbehandeling, gecombineerd met korte interventie gericht op partnermishandeling, dit geweld al substantieel terugdringt. ‘Dit is een geweldig resultaat. Er bestaan namelijk nog geen evidence-based behandelingen voor plegers van partnermishandeling en dit is een stap in de goede richting’, licht Kraanen toe.

Het onderzoek leidde ook tot een korte vragenlijst waarmee plegers en slachtoffers van partnermishandeling in de verslavingszorg in een vroeg stadium van de hulpverlening geïdentificeerd kunnen worden.

Voorkomen terugval delictgedrag

Middelenmisbruik komt veel voor bij delinquenten en delicten worden vaak onder invloed gepleegd. Met name alcoholmisbruik in combinatie met misbruik van cannabis en/of cocaïne vergroot de kans op partnermishandeling.

Veel daders die zijn veroordeeld vallen terug in hun oude gedrag. Daarom is het cruciaal te focussen op het voorkómen van terugval. Hiervoor is het belangrijk om risicofactoren die samenhangen met terugval te identificeren, zodat effectieve behandelingen voor daders ontwikkeld kunnen worden. Een van de belangrijkste risicofactoren is (overmatig) middelengebruik; Kraanen onderzocht dit bij plegers van partnermishandeling, algemeen geweld, en zedendelicten. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de Waag (forensische polikliniek) en de polikliniek van Jellinek (instelling voor verslavingszorg).

Publicatiegegevens

Fleur Kraanen: When Things are Getting out of Hand: Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior. Promotor is prof. dr. P.M.G. Emmelkamp. Copromotoren zijn dr. H.A. Scholing en dr. E. Vedel.

Tijd en locatie

De promotieplechtigheid is op donderdag 3 april om 10.00 uur.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.