Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Colleges van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) hebben prof. dr. Albert Feilzer herbenoemd tot decaan van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), het samenwerkingsverband van de tandheelkundefaculteiten. De herbenoeming gaat in op 1 juni 2014 en is voor een periode van vijf jaar.

Albert Feilzer
Foto: ACTA

De Colleges van Bestuur hebben veel waardering voor de manier waarop Feilzer zijn eerste termijn heeft ingevuld. UvA-bestuursvoorzitter Louise Gunning-Schepers: ‘Albert Feilzer heeft de afgelopen jaren met succes richting en sturing gegeven aan het onderwijs, het onderzoek en de patiëntenzorg, de drie pijlers van ACTA.’ ‘We zijn erg blij dat hij beschikbaar is voor herbenoeming’, vult VU-voorzitter Jaap Winter aan. 

Over Albert Feilzer

Feilzer (1957) studeerde Tandheelkunde aan de UvA. In 1989 promoveerde hij, eveneens aan de UvA, op een onderwerp binnen de materiaalkunde. Van 1982 tot 1998 werkte hij in deeltijd als algemeen practicus in een tandartsenpraktijk. Sinds 1998 is Feilzer fulltime werkzaam bij ACTA. Hij was tot 2001 directeur Zorg en wetenschappelijk medewerker bij de sectie Tandheelkundige Materiaalwetenschappen. In 1999 werd hij door de UvA benoemd tot bijzonder hoogleraar Kwaliteit van tandheelkundige materialen, instrumenten en technieken. In 2003 werd zijn aanstelling omgezet in een gewoon hoogleraarschap in de Tandheelkundige Materiaalwetenschappen. Feilzer was van 2001 tot 2007 tevens bijzonder hoogleraar Standaardisatie en Normalisatie aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.