Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Nederland staat wereldwijd op plaats 7 als het gaat om ons systeem van hoger onderwijs. Dit blijkt uit de Universitas 21 Ranking 2014, die donderdag 15 mei is verschenen. In deze jaarlijkse ranglijst van Universitas 21, het internationale netwerk van onderzoeksuniversiteiten waaronder de UvA, worden universiteiten niet individueel gerangschikt, maar wordt gekeken naar het hogeronderwijssysteem per land.

t.b.v. International Staff Week 2014

Vijftig landen zijn gerangschikt op basis van 24 beoordelingscriteria in vier categorieën: middelen (investeringen door overheid en private sector), omgeving (overheidsbeleid en regulatie, diversiteit en deelnamemogelijkheden), connectiviteit (internationale netwerken en samenwerking) en output (onderzoek en onderzoeksimpact, en mate waarin hoogopgeleide arbeidskrachten worden afgeleverd). De top 5 van de ranking bestaat achtereenvolgens uit: Verenigde Staten, Zweden, Canada, Denemarken en Finland.

Nederland heeft beste ‘omgeving’

Net als vorig jaar scoort Nederland overall de 7de plaats. Deze score is het resultaat van plaats 1 in de categorie omgeving, plaats 10 voor middelen, plaats 9 voor output en plaats 9 voor connectiviteit. 

Nederland staat 12de wat betreft de totale uitgaven aan het hoger onderwijs als percentage van het bruto binnenlands product, 9de als het gaat om de uitgaven per student, en 4de voor uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling door de hogeronderwijsinstellingen. Op deelname aan het hoger onderwijs scoort Nederland een 11de plaats. Dat is hoger dan de 20ste plaats van Nederland voor de onderwijskwalificaties van de beroepsbevolking in Nederland.   

De ranking dient als benchmark voor onder meer beleidsmakers en onderwijsinstellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van het Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research van de University of Melbourne. Nieuw dit jaar is dat de data ook gecorrigeerd zijn voor de mate van economische ontwikkeling van ieder land, wat resulteert in een alternatieve, tweede ranking. Nederland staat hierin op plaats 10.

Over Universitas 21 

Universitas 21 (U21), opgericht in 1997, is een internationaal netwerk van 27 toonaangevende onderzoeksuniversiteiten uit vijftien landen. Het doel van het netwerk is intensieve samenwerkingsverbanden te creëren. De UvA is de enige Nederlandse partner in U21.