Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Negentien onderzoekers van de UvA ontvangen een Vidi-subsidie uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met 19 van de in totaal 88 toekenningen in deze ronde, gaat meer dan 20% van de subsidies naar de UvA.

NWO

De onderzoekers krijgen ieder maximaal 800.000 euro om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. 

De toekenningen

Geesteswetenschappen 

 • Dr. Robin Celikates (Wijsbegeerte): Burgerlijke ongehoorzaamheid – Democratisch, globaal, digitaal? 
  Burgerlijke ongehoorzaamheid speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de democratie. Denk bijvoorbeeld aan Martin Luther King. Maar hoe is deze praktijk veranderd? Celikates bestudeert de uitdagingen van de democratisering, globalisering en digitalisering van ongehoorzaamheid aan het begin van de 21e eeuw.
 • Dr. Michiel van Groesen (Geschiedenis): Nieuws uit de Nieuwe Wereld
  De eerste gedrukte kranten stonden vol met nieuws uit de Nieuwe Wereld. De strijd om Brazilië en de komst van de jaarlijkse zilvervloot werden thuis nauwlettend gevolgd. Van Groesen bestudeert de dynamiek van trans-Atlantische berichtgeving in de nieuwe media van de Gouden Eeuw.
 • Dr. Judith Rispens (Taalwetenschap): Regels zijn (taal)regels! Maar hoe leer je ze?
  Jonge kinderen zijn in staat om de regels van hun moedertaal te leren, zonder dat het nodig is om hun expliciet deze regels uit te leggen. In dit onderzoek gaat Rispens na welk neurocognitief proces daaraan bijdraagt.  

Geneeskunde (AMC) 

 • Dr. Joris de Groot (Cardiologie): Rol van bindweefsel bij boezemfibrilleren
  Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis en ontstaat door bindweefselvorming in de linker hartboezem. De Groot gaat de bindweefselopbouw en -afbraak in de boezem van patiënten bestuderen en onderzoeken of boezemfibrilleren te genezen is door het bindweefsel te behandelen. 
 • Dr. Max Nieuwdorp (Inwendige en vasculaire geneeskunde):Bacteriën: Van ongewenste darmbewoners tot veroorzakers van suikerziekte
  Overgewicht veroorzaakt vaak een ontsteking in het buikvetweefsel. Deze ontsteking bevordert het ontstaan van suikerziekte bij mensen met overgewicht. Nieuwdorp probeert te ontrafelen of specifieke darmbacteriën de bron van deze ontsteking vormen en of er mogelijke behandeling tegen is.
 • Dr. Carol Ann Remme (Experimentele cardiologie): Complexe elektrische geleiding in het hart
  Natriumkanalen in hartspiercellen zorgen voor een normale elektrische geleiding in het hart. Een verstoorde functie van deze kanalen kan levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaken. Remme brengt de complexiteit en diversiteit in samenstelling, structuur en functie van natriumkanalen in het hart in kaart. 

 Maatschappij- en Gedragswetenschappen  

 • Dr. Daniel Mügge (Politicologie): De politiek van het economische meten
  Kencijfers zoals inflatie of werkeloosheid staan centraal in economisch beleid. Die cijfers lijken vaak objectief, maar in de praktijk is het allesbehalve vanzelfsprekend hoe we onze economieën moeten meten. Mügge onderzoekt waarom overheden bepaalde meetformules boven andere verkiezen.
 • Dr. Sanne de Wit (Psychologie): Het brein op automatische piloot
  Goede voornemens sneuvelen, omdat het inspanning vergt om oude gedragspatronen af te leren en nieuwe patronen geleidelijk te automatiseren. De Wit gaat na of het brein dit moeizame proces over kan slaan door strategisch op de automatische piloot te gaan.
 • Prof. dr. Rens Vliegenthart (Communicatiewetenschap): Rol van de media in de economische crisis
  Veel van wat mensen merken van de economische crisis is niet gebaseerd op directe ervaring, maar op de nieuwsmedia. Vliegenthart bekijkt hoe die berichtgeving tot stand komt en hoe het economische en politieke percepties beïnvloedt.  

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

 • Dr. Renée van Amerongen (Moleculaire cytologie): Het eeuwige leven van stamcellen
  Stamcellen kunnen zich schijnbaar eindeloos blijven delen. Deze bijzondere eigenschap is cruciaal voor het weefselonderhoud en schadeherstel in ons lichaam. Tegelijkertijd wordt dit proces strak gereguleerd. Om stamcelactiviteit beter te leren begrijpen en beheersen, identificeert Van Amerongen de verantwoordelijke controlemechanismen.
 • Dr. Alejandra Castro (Theoretische fysica): Gravity as a hologram
  Zwarte gaten bieden een radicale mogelijkheid: ons universum als een hologram. Het doel van Castro’s project is het verkennen van de gevolgen van holografie. De centrale vraag hierbij is hoe geometrie ontstaat ​​uit een kwantumtheorie.
 • Dr. Merijn Kant (Moleculaire en chemische ecologie): Tomaten uit de houdgreep
  Sommige parasieten kunnen de natuurlijke afweer van gewassen onderdrukken. Kant gaat deze achilleshiel in kaart brengen en tomatenplanten selecteren die niet onderdrukt kunnen worden. Deze eigenschap gaat hij inzetten om gecultiveerde tomaten te bevrijden uit de houdgreep van plagen.
 • Dr. Joris Mooij (Informatica): Op zoek naar oorzaak en gevolg
  Welke advertenties kan een website het beste tonen? Verlagen bezuinigingsmaatregelen de staatsschuld? Hoe reageert een tumorcel onder invloed van een bepaalde chemische stof?  Mooij ontwikkelt een nieuwe theorie en efficiënte algoritmes voor het maken van dergelijke causale voorspellingen.
 • Dr. Chris Ormel (Sterrenkunde): Origins of super-Earths
  Super-aardes zijn een nieuwe en veel voorkomende klasse van exoplaneten. Ze zijn groot en draaien dicht om hun gast-ster. Ormel wil meer inzicht krijgen in de oorsprong van deze planeten en de diversiteit in architectuur van planetaire systemen.
 • Dr. Isabel Smallegange (Theoretische ecologie/populatiebiologie): Effecten van klimaatverandering op dierpopulaties
  Wat zijn de gevolgen van klimaatsverandering voor plant- en dierpopulaties? Smallegange richt zich op het opstellen en testen van een wiskundig model dat zowel de ecologische als evolutionaire gevolgen van klimaatverandering voor dierpopulaties in kaart kan brengen.
 • Dr. Christoph Weniger (Natuurkunde): Shedding light on dark matter
  Het heelal wordt gedomineerd door donkere materie, een raadselachtige stof die niet is gemaakt van iets wat we kennen. Weniger gaat gebruikmaken van telescopen en deeltjesversnellers om te zoeken naar aanwijzingen voor donkere materie om erachter te komen wat het is.
 • Dr. Jasper van Wezel (Theoretische fysica): Spiraalvormige elektronen worden supergeleidend
  De elektronen in sommige metalen kunnen zodanig met elkaar samenwerken dat ze allemaal tegelijk de vorm van een kurkentrekker aannemen. De elektronen zien er dan uit als links- of rechtsdraaiende spiralen. Van Wezel gaat bekijken welke rol zulke spiraalvormige elektronen spelen in de formatie van supergeleiders: metalen die, als je ze afkoelt, elektrische stroom kunnen geleiden zonder weerstand.
 • Dr. Shimon Whiteson (Informatica): Co-evolution for Autonomous Systems
  Om intelligente systemen zoals robots autonoom te maken zijn algoritmen nodig voor het automatisch ontdekken van de regels die hun gedrag bepalen. Whiteson gaat dergelijke algoritmen ontwikkelen door gebruik te maken van het principe van co-evolutie om gelijktijdig zowel gedragsregels als de manier waarop deze regels getest worden te optimaliseren.  

Rechtsgeleerdheid 

 • Dr. Chantal Mak (Europees contractrecht): Europa en de civiele rechtspraak
  Het publieke belang begrenst de vrijheid van private partijen. Wat betekent dit voor rechters die EU-doelstellingen tegen nationaal beleid moeten afwegen? Mak ontwikkelt een theoretisch kader voor de invulling van het publieke belang in Europese en nationale civiele rechtspraak.