Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De tevredenheid van studenten aan de UvA neemt op nagenoeg alle aspecten van hun opleiding toe, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014. De grootste stijgingen zijn te zien op kwaliteitszorg, studiebegeleiding en informatievoorziening vanuit de opleiding.

NSE Nationale Studenten enquête

In de NSE wordt bachelor- en masterstudenten gevraagd een oordeel te geven over hun opleiding. Zij doen dit door middel van een vragenlijst waarop zij onder andere de inhoud van de opleiding,  docenten, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling en studielast scoren op een schaal van 1 tot 5 (1 = zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden).

De grootste stijging in waardering is te zien op onderdelen waar de UvA de afgelopen jaren minder goed scoorde: kwaliteitszorg (+0,11), studiebegeleiding (+0.09) en informatievoorziening vanuit de opleiding (+0,08). Ook op onderdelen als inhoud, wetenschappelijke vaardigheden en algemene vaardigheden stijgt de UvA. 

Uitgedrukt in percentages is 76% van de studenten aan de UvA tevreden tot zeer tevreden over zijn opleiding. Dat is bijna 3% meer dan vorig jaar. Daarmee stijgt de tevredenheid aan de UvA harder dan het landelijk gemiddelde, dat van 80% naar 81% gaat. 

Prof. dr. Dymph van den Boom, rector magnificus van de UvA: ‘De resultaten zijn mooi. We hebben de afgelopen tijd onder meer sterk ingezet op kwaliteitszorg. Het is erg goed om te zien dat dit gewaardeerd wordt door studenten.’ 

De respons dit jaar was 23,3% (2013: 34%). Ook de landelijke respons was dit jaar met 28,9% lager dan in 2013 (37%). De resultaten van de NSE 2014 zijn op donderdag 22 mei gepubliceerd via Studiekeuze123.