Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Amsterdammers met een migratieachtergrond hebben (veel) minder dan gemiddeld gestemd, en voor degenen die wel zijn gaan stemmen valt de partij- en kandidaatskeuze anders uit dan voor Amsterdammers zonder migratie-achtergrond.

IS
Foto: Dirk Gillissen

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014’ van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de UvA in samenwerking met Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam.

De opkomst van Amsterdammers met een migratie-achtergrond is laag en daalt. De opkomst is onder Turkse Amsterdammers (34%) met tien procentpunt gedaald ten opzichte van 2010 en onder Marokkaanse Amsterdammers (24%) met 14 procentpunt. Omdat de gemiddelde opkomst in Amsterdam met slechts één procentpunt daalde (naar 50%), is het verschil met de opkomst van Turkse en Marokkaanse Amsterdammers groter geworden. Van de Surinaamse en Antilliaanse Amsterdammers brengt sinds 2002 steevast een kwart een stem uit. 

Grafiek schaduwverkiezingen

PvdA nog altijd meest populair 

Wat betreft de partijkeuze blijkt de PvdA nog steeds de meest populaire partij te zijn onder stemmers met een Surinaamse, Turkse en Marokkaanse achtergrond. De steun voor de PvdA is bij deze groepen echter gedaald ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Significant meer stemmers van Marokkaanse en Surinaamse herkomst hebben op D66 gestemd vergeleken met de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Onder stemmers met een Turkse achtergrond is een opmerkelijke stijging te zien van de populariteit van de overige partijen, met name de Multicultureel Pluspartij (19% van de stemmen onder de Turkse Amsterdammers). 

Surinaamse, Turkse en Marokkaanse Amsterdammers en Amsterdammers zonder migratie-achtergrond hebben in 2014 (in vergelijking met 2010) relatief veel gestemd op kandidaten met dezelfde achtergrond als zijzelf. Stemmers zonder migratie-achtergrond deden dit, met 97 procent, het vaakst. Ook Turkse Amsterdammers hebben relatief vaak gestemd op kandidaten van dezelfde herkomst (63%). 

Politieke integratie 

In het rapport komen naast bovenstaande onderwerpen ook andere vragen aan bod: welke demografische kenmerken spelen een rol in de partijkeuze? Wat is het electoraal potentieel van de grootste politieke partijen, en in hoeverre weten partijen dit potentieel te realiseren? Wat was de positie van kandidaten met een migratie-achtergrond op de partijlijsten? Hoe hoog is het percentage stemmers onder de verschillende migrantengroepen die we als ‘politiek cynisch’ benoemen? Daarnaast besteden de onderzoekers veel aandacht aan ontwikkelingen in de tijd. Het onderzoek wordt sinds 1994 op dezelfde manier uitgevoerd. Dit leidt tot een unieke reeks resultaten met betrekking tot de politieke integratie van Amsterdammers met een migratie-achtergrond. 

Meer informatie: Floris Vermeulen (IMES/UvA), e-mail:f.f.vermeulen@uva.nl, of  Laure Michon (O+S), e-mail:l.michon@os.amsterdam.nl