Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA en VU gaan, vanuit de Amsterdam Academic Alliance (het samenwerkingsverband tussen VU, UvA en HvA), samenwerken met het nieuw opgerichte Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Dit instituut is een initiatief van TU Delft, Wageningen UR en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en partners. In eerste instantie worden de krachten gebundeld op het gebied van big data en social sustainability.

Amsterdam By Night
Foto: Flickr, Szudi

Het Amsterdam Data Science Research Center - een samenwerkingsverband van Centrum Wiskunde & Informatica, HvA, UvA en VU op het gebied van data science – richt zich samen met AMS op veiligheid, gezondheidszorg en smart cities. Het Centre for Urban Studies van de UvA focust op vraagstukken over duurzame stedelijke ontwikkeling en planning en zal hierin optrekken met AMS.

Amsterdam, knooppunt van kennis

Amsterdam heeft met twee universiteiten, twee academische ziekenhuizen, vier hogescholen en tientallen onderzoeksinstituten een grote rijkdom aan hoger onderwijs en wetenschap. De instellingen zijn ingebed in de stad, versterken de stad en zorgen voor een verhoogde aantrekkingskracht van de stad. De komst van AMS wordt door de instellingen gezien als een verrijking en een aanvulling op de bestaande infrastructuur.

De UvA, VU en HvA willen dat de resultaten van het onderzoek en opgedane kennis toegepast worden in de praktijk, in de stad, bij publieke organisaties en private ondernemingen. Ook daarin past samenwerking met AMS: het toepassen van technologie in de stad. De instellingen zetten in op human capital in a global world: kennisintensieve bedrijven moeten Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats achten vanwege het grote en toegankelijke aanbod aan hoogopgeleide jonge mensen. Amsterdam moet daarbij worden neergezet als een intellectueel knooppunt in de wereld.

Samenwerking in en met de stad

Nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en publieke instellingen moet Amsterdam economisch sterk, wetenschappelijk concurrerend en internationaal aantrekkelijk houden. De Amsterdam Economic Board (AEB) is opgericht om deze samenwerking te stimuleren.

De participatie in de Amsterdam Academic Alliance (AAA) – een wetenschappelijke alliantie van de UvA, HvA, en VU – moet ook in dat licht worden bezien. Interdisciplinair en complementair onderwijs en onderzoek, gericht op de toekomst. Meer keuze voor studenten, meer middelen voor onderzoekers. Midden in de samenleving met zogenaamde fieldlabs en living labs: onderzoeklocaties in de stad, gericht op stedelijke problemen, voorzien van de nieuwste datatechnologie. Ook internationale studenten en onderzoekers profiteren van de samenwerking, omdat zij kunnen kiezen uit een zeer gedifferentieerd studie- en onderzoekaanbod op hoog niveau.

De komst van het Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions (AMS) past hierin: door kennis bundelen, ervaringen delen en gezamenlijke oplossingen bedenken én toetsen in de praktijk, wordt een unieke plek in de wereld gecreëerd op het gebied van stedelijke innovatie.