Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Drie teams van wetenschappers van onder andere de UvA ontvangen in totaal 39,2 miljoen euro voor het opzetten of verbeteren van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Met deze investering, die onderdeel is van de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten van het ministerie van OCW, wordt een forse impuls gegeven aan Nederlands onderzoek.

NWO

De drie projecten betreffen een revolutionaire digitale database op het gebied van de geesteswetenschappen, het upgraden van experimenten bij deeltjesversneller CERN, en de ontwikkeling van ’s werelds grootste en krachtigste radiotelescoop. 

De gefinancierde faciliteiten:

CLARIAH: Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities

CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) ontwikkelt een digitale infrastructuur die grote verzamelingen data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke gebieden bij elkaar brengt. Zo kunnen geesteswetenschappers – van historici, letterkundigen en archeologen tot taalkundigen, spraaktechnologen en mediawetenschappers – disciplineoverschrijdende vragen onderzoeken over bijvoorbeeld cultuur en maatschappelijke verandering. CLARIAH ontvangt voor de ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten en het opleiden van wetenschappers 12 miljoen euro. Dit project is van groot belang voor de ontwikkeling van de geesteswetenschappen in Nederland; er is sprake van een digitale revolutie die de wijze van onderzoek drastisch zal veranderen. Ook de potentiële maatschappelijke impact is groot.

Betrokken organisaties: Huygens ING, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) , Meertens Instituut, Beeld en Geluid, RU, UU, UvA en VU. Projectleider: prof. dr. A.F. Lex Heerma van Voss (IISG).

Nederlandse bijdrage aan detector upgrades LHC CERN   

Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het onderzoek rond de LHC-deeltjesversneller in CERN, Genève. Nikhef is namens Nederland lid van drie experimenten bij de LHC en ontvangt voor een upgrade hiervan 15,2 miljoen euro. Het gaat om de ATLAS-, ALICE- en LHCb-detectoren, en de computing-infrastructuur voor dataopslag en -analyse. Een groot aantal wetenschappers probeert bij CERN antwoorden te vinden op de vele vragen rondom materie, antimaterie, higgsdeeltjes, donkere materie en quarks. De wetenschappelijke kwaliteit van de Nederlandse bijdragen is excellent en heeft een grote aantrekkingskracht op jonge onderzoekers.

Betrokken organisaties: FOM-Nikhef, Radboud Universiteit, UU, UvA en VU.  Projectleider: prof. dr. Frank Linde (Nikhef en UvA).

Square Kilometre Array SKA

De Square Kilometre Array (SKA) wordt 's werelds grootste en meest krachtige radiotelescoop. De bouw ervan in zowel Zuid-Afrika als Australië start in 2018 en SKA zal vanaf 2020 beelden produceren uit de tijd waarin de vroegste sterren en sterrenstelsels ontstonden. ASTRON leidt de internationale consortia belast met de ontwikkeling van de Low Frequency Aperture Array (LFAA) en de Mid Frequency Aperture Array (MFAA) en ontvangt hiervoor 12 miljoen euro. De financiering wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van hardware en software om de data te verwerken die de telescoop in de toekomst gaat produceren. De faciliteit onderzoekt vragen over het universum die alleen met radiogolven bestudeerd kunnen worden. Nederland speelt al bijna zeventig jaar een leidende rol in de wereld van de radioastronomie, onder andere dankzij de Westerbork radiotelescoop en de bouw van de LOFAR-radiotelescoop.  

Betrokken organisaties: ASTRON, UvA, RUG, UL en Radboud Universiteit. Projectleider: dr. Michiel van Haarlem (ASTRON).

Nationale roadmap 

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks 40 miljoen euro beschikbaar voor de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten en tweejaarlijks kent NWO dit geld toe aan onderzoeksteams die hier aanspraak op willen maken. Een adviescommissie van NWO beoordeelt ingediende projecten op wetenschappelijke kwaliteit, belang voor innovatie, belang voor Nederland en kwaliteit van de opzet. Op de Nationale Roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten staan sinds 2012 in totaal 29 onderzoeksfaciliteiten waarvan er nu in totaal zes financiering ontvangen.