Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Onder de titel 'Fanning the Flame of Reason' houdt logicus prof. dr. Johan van Benthem op vrijdag 26 september zijn afscheidscollege als universiteitshoogleraar aan de UvA. In zijn rede schetst Van Benthem de ontwikkeling van de logica tot een brede exacte wetenschap van informatie-gestuurd gedrag.

Prof. dr. Johan F.A.K. van Benthem
Foto: Jeroen Oerlemans

De klassieke logica bestudeert de wetten van geldig redeneren, en sluit nauw aan op de wiskunde en de wijsbegeerte. De moderne logica heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een bredere studie van informatie, berekening, leren en intelligente interactie tussen meerdere actoren - een brede exacte wetenschap van informatie-gestuurd gedrag. Het speelt een belangrijke rol als verbinding tussen de alfa-, bèta- en gammadisciplines aan de universiteit én als grondslag voor onze informatiemaatschappij. En nog steeds ontwikkelt de moderne logica nieuwe raakvlakken met informatica, taalkunde, cognitiewetenschap, en recentelijk ook de sociale wetenschappen. Dit perspectief is belichaamd in het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA, een van de grootste internationale instituten op dit gebied en toonaangevend in innovatie en dynamiek.

In zijn rede schetst Van Benthem de natuurlijke ontwikkeling van de logica, de belangrijkste nieuwe thema’s - zoals een breder begrip van informatieve handelingen, en nieuwe speltheoretische analyses van logische begrippen - en de voornaamste uitdagingen voor de toekomst.

Over Van Benthem

Prof. dr. Johan van Benthem (1949) studeerde wiskunde en filosofie aan de UvA, en specialiseerde zich in de logica. Sinds 1986 werkt hij als hoogleraar Logica en haar toepassingen, in het bijzonder in de Informatie- en Cognitiewetenschappen, aan de UvA, sinds 2003 als universiteitshoogleraar. In 1996 won hij de Spinozapremie van NWO, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

Van Benthem blijft co-director van het Joint Research Center for Logic van Tsinghua University (Beijing) en de UvA. Ook blijft hij doceren aan Stanford University (VS).

Tijd en locatie

Het afscheidscollege vindt plaats op vrijdag 26 september, om 15.00 uur, in de Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam. De voertaal is Engels.

Symposium

Ter gelegenheid van het afscheid van Van Benthem organiseert het ILLC op vrijdag 26 en zaterdag 27 september een symposium.