Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Cleantech-bedrijf Photanol, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam (UvA), gaat samenwerken met AkzoNobel om duurzame technologie te ontwikkelen voor de productie van chemicaliën. Doel is de productie van ‘groene’ chemische bouwstenen die uiteindelijk de grondstoffen op basis van fossiele brandstoffen zullen vervangen.

still video opening Photanol
Foto: FNWI

‘Erg mooi nieuws’, aldus Hans Amman, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UvA en portefeuillehouder kennisvalorisatie. ‘De samenwerking is een belangrijke impuls voor Amsterdam Science Park, waar Photanol is gevestigd, en voor Amsterdam als dé plek voor kennis en innovatie. De UvA stimuleert de oprichting van spin-offs om op die manier de resultaten uit onderzoek ook buiten de deuren van de universiteit beschikbaar te maken, en bij te dragen aan economische groei en werkgelegenheid in de regio Amsterdam. De samenwerking nu van Photanol met AkzoNobel en de recente overname van Euvision - een van de andere spin-offs voortgekomen uit onderzoek van de UvA - door Qualcomm, laten volgens mij zien dat we hier heel goed in slagen.’ 

Photanol BV werd in 2008 opgericht door UvA Holding BV en het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) van de UvA. Ook Icos Capital investeerde in de onderneming. 

Biobrandstoftechnologie 

De samenwerking draait om Photanols bestaande, eigen technologie waarbij licht wordt gebruikt om CO2 uit de lucht rechtstreeks om te zetten in vooraf bepaalde grondstoffen zoals azijnzuur en butanol. Het enige bijproduct is zuurstof. De twee bedrijven beginnen met het ontwikkelen van een aantal specifieke chemicaliën die momenteel door het AkzoNobel-bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals worden gebruikt. Het is de bedoeling dat de samenwerking een opstap wordt voor de commerciële productie van organische chemicaliën van de vierde generatie. De chemicaliën van AkzoNobel worden ingezet in de schoonmaakmiddelen-, voedings-, papier- en kunststofindustrie, de chemische industrie en de bouw. 

De biobrandstoftechnologie van Photanol is het resultaat van onderzoek van de groep Molecular Microbial Physiology van het SILS, onder leiding van microbiologen prof. dr. Klaas Hellingwerf en prof. dr. Joost Teixeira de Mattos.

Over UvA Holding 

In de UvA Holding BV zijn de commerciële activiteiten van de UvA ondergebracht. Het gaat daarbij om activiteiten die niet tot de kerntaken van de universiteit behoren, maar daarmee wel rechtstreeks verband houden. Doel is kennis vanuit de universiteit maximaal te benutten door bedrijven op te richten en zich te laten ontwikkelen tot succesvolle ondernemingen in de regio Amsterdam. De holding bestaat momenteel uit vijfendertig dochterbedrijven.