Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Bewoners van de Bijlmermeer hebben invloed gehad op de realisatie van stedelijke vernieuwing in hun buurt. Bij het traject ervoor, de formele beleidsontwikkeling, was dit niet het geval. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Patrick van Beveren, manager Wonen bij de gemeente Amsterdam. Hij promoveert 17 december aan de Universiteit van Amsterdam.

I love the bijlmer
Foto: Flickr, CC Paul Keller

Van Beveren onderzocht in welke mate en vorm bewoners invloed hadden op het resultaat van het stedelijke vernieuwingsproces tussen 1992 en 2008 in de Bijlmermeer. Hij stuurde (oud-) Bijlmerbewoners een vragenlijst toe en sprak met professionals en bestuurders.

Het onderzoek van Van Beveren laat zien dat bewoners van de Bijlmermeer inbreng en invloed hebben gehad bij de realisatie van stedelijke vernieuwing. Dit geldt voor zowel sociaaleconomische sterke als zwakke groepen. Een meerderheid van zowel bewoners (60%) als professionals en bestuurders (85%) geeft aan dat bewoners invloed hebben gehad. Deze invloed bleek niet uitsluitend beperkt tot kleine kwesties. Zo hebben bewoners in een aantal situaties het bouw- en/of renovatieprogramma weten bij te stellen in de Bijlmermeer. Maar ze hebben ook invloed gehad op kleinere kwesties, zoals het beperken van de bomenkap, het verleggen van fietspaden of het terugplaatsen van een tennisveldje. Van Beveren: ‘Deze uitkomst strookt met de hoofdconclusie dat bewoners invloed hebben op het niveau van beleidsrealisatie.’

Een actieve overheid blijkt volgens Van Beveren cruciaal voor effectieve bewonersparticipatie. In het geval van de Bijlmermeer is het stadsdeel Zuidoost met name zeer actief geweest in de periode 1995 – 2001. Dit heeft onder andere geleid tot Bijlmerspecifieke participatievormen zoals de introductie van informatietenten met een hapje en een drankje.

Geen invloed op beleid

Hoewel participatie hoog op de politieke agenda staat, blijken Nederlandse burgers geen invloed op of betrokkenheid bij landelijke en stedelijke beleidsontwikkeling te hebben. Dit geldt ook voor recent beleid zoals stedelijke vernieuwing en wijkaanpak. Van Beveren: ‘Dit is een betekenisvolle uitkomst voor de gemeente Amsterdam. Bewoners kunnen veel meer betrokken worden dan alleen bij de realisatie van beleid in specifieke gebieden’.

Van Beveren laat verder in zijn onderzoek zien dat de theorievorming van het thema participatie verrassend weinig ontwikkeld is. Naar het zogenoemde ‘veld van betrokkenheid’ (beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie of maatschappelijk initiatief) moet preciezer gekeken worden, betoogt Van Beveren. Op die manier kan beter het gesprek gevoerd worden over wat participatie is en waartoe het leidt. Dit gebeurt nu nog te weinig concludeert Van Beveren.

Promotiedetails

Dhr. P. van Beveren: Bewonersparticipatie in de Bijlmermeer. Inbreng en invloed bij stedelijke vernieuwing.
Promotoren zijn Prof. dr. W.G.J. Duyvendak en Prof. dr. F. Hendriks.
Uitgever: IOS Press.

Tijd en locatie

De promotieplechtigheid vindt plaats op woensdag 17 december om 11.00 uur.

Locatie: Aula, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam