Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Negen onderzoekers van de UvA en het AMC ontvangen een Starting Grant van de European Research Council (ERC).

Logo European Research Council

De Starting Grant, een persoonsgebonden subsidie ter grootte van 1,5 miljoen euro, is bedoeld om getalenteerde wetenschappers vijf jaar lang te ondersteunen bij hun onderzoek.

De gehonoreerde projecten: 

Dr. Miranda Cheng (Institute of Physics en Korteweg de Vries Instituut voor Wiskunde): Moonshine and String Theory

Cheng gaat de mysterieuze relatie onderzoeken tussen natuurkundige telfuncties uit de supersnaartheorie en enkele van de grootste discrete symmetrieën uit de wiskunde. Deze relatie, genaamd ‘umbral moonshine’, is enkele jaren geleden door Cheng zelf ontdekt en wordt alom beschouwd als een van de meest belangrijkste recente doorbraken binnen de snaartheorie. Cheng wil met haar project wiskundig bewijs vinden voor de gevonden relatie, en deze te gebruiken om meer inzicht te krijgen in de onderliggende symmetrieën van de supersnaartheorie. 

Dr. Eelke Heemskerk (Amsterdam Institute for Social Science Research): Corporate Network Governance: Power, Ownership and Control in Contemporary Global Capitalism

Het bedrijfsleven is wereldwijd sterk verknoopt. Bedrijven delen bestuurders en zijn elkaars eigenaar. Heemskerk brengt als eerste dit netwerk in kaart voor tientallen miljoenen bedrijven wereldwijd en onderzoekt het als complex system. Met een team van politiek economen en informatici modelleert en test hij wat de drijvende krachten achter dit netwerk zijn. Daarmee krijgen we zicht op hoe internationale elites economische macht en invloed hebben en houden. 

Prof. dr. Natali Helberger (Instituut voor Informatierecht): Profiling and Targeting News Readers – Implications for the Democratic Role of the Digital Media, User Rights and Public Information Policy 

De strijd om de aandacht van gebruikers van digitale nieuwsmedia is groot. Personalisatie van media-inhoud wordt door velen gezien als oplossing: met behulp van (Big) Data en slimme algoritmes krijgen gebruikers nieuws en advertenties die passen bij hun individuele interesses. Personalisatie is echter ook onderdeel van een meer fundamentele paradigmaverschuiving in de rol van de media als intermediair van het publieke debat naar persoonlijke informatiecoach. Helberger gaat in haar project kritische vragen beantwoorden over de gevolgen van deze verschuiving voor individuele mediagebruikers, het publieke debat en de rol van gepersonaliseerde media in een democratische samenleving.

Dr. Riekelt Houtkooper (Laboratorium Genetische Metabole Ziekten, AMC): Metabolic Flexibility: Breaking Down Food Effectively to Prolong Life 

Houtkooper gaat uitzoeken hoe genen en voeding samen een effect hebben op veroudering. Er is al langer bekend dat genen en omgevingsfactoren, zoals voeding, het verouderingsproces beïnvloeden. Maar welke genen maken iemand vatbaar voor de schadelijke effecten van vette voeding? En hoe kan de stofwisseling zo worden gestimuleerd dat vetten efficiënter worden afgebroken? 

Dr. Daniel Mügge (Amsterdam Institute for Social Science Research): The Global Politics of Macroeconomic Measurement 

Macro-economische indicatoren spelen een centrale rol in economisch beleid en de politieke strijd daaromheen. Cijfers van groei, werkloosheid, inflatie en overheidstekorten vertellen ons ‘hoe economieën er voor staan’. In tegenstelling tot hun schijn van objectiviteit, is het echter alles behalve duidelijk hoe deze indicatoren gedefinieerd en gemeten moeten worden. Mügge onderzoekt welke sociale, politieke en economische factoren de formules bepalen die ten grondslag liggen aan macro-economische indicatoren. 

Dr. Louis Vermeulen (Centrum voor Experimentele Moleculaire Geneeskunde, AMC): Molecular Subtype Specific Stem Cell Dynamics in Developing and Established Colorectal Cancers 

Vermeulen onderzoekt waarom dikkedarmtumoren zich zo verschillend presenteren en anders reageren op de behandeling. Deze heterogeniteit kan slechts gedeeltelijk verklaard worden door de variatie in genetische afwijkingen die in de tumoren gevonden wordt. Vermeulen gaat uit van de veronderstelling dat het type darmcel waaruit de tumor is ontstaan, hierin een rol speelt. 

Dr. Anna Watts (Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek): CSI Neutron Star: The Physics and Forensics of Neutron Star Explosions 

Watts gaat zich met haar groep bezighouden met 'forensische' fysica om explosies op neutronensterren te verklaren. In de kernen van neutronensterren (het restant van een in een supernova geëxplodeerde zware ster) zit materie soms wel tien keer zo dicht opeengepakt als in gewone atoomkernen. Er is nog weinig bekend over de fysica hiervan, maar de theorie voorspelt een keur aan mogelijkheden. Watts wil de massa en straal van neutronensterren meten, om zo de onbekende samenstelling te bepalen. 

Dr. Shimon Whiteson (Instituut voor Informatica): Co-evolutionary Policy Search 

Om intelligente systemen zoals robots en zoekmachines autonoom te maken, hebben we algoritmes nodig die automatisch hoogpresterende controleprincipes kunnen ontdekken voor zulke systemen. Echter, in veel gevallen is het evalueren van de prestatie van potentiële controleprincipes gecompliceerd door de aanwezigheid van zeldzame gebeurtenissen waarvan het effect op de prestatie moeilijk te meten is. Whiteson gaat met zijn team nieuwe algoritmes ontwikkelen die het principe van co-evolutie benutten om controleprincipes en de manier waarop ze bij zeldzame gebeurtenissen worden geëvalueerd gelijktijdig te optimaliseren. 

Dr. Ingo Willuhn (NIN/Psychiatrie, AMC): Coordination of Regional Dopamine Release in the Striatum during Habit Formation and Compulsive Behaviour 

Willuhn buigt zich over een deel van de hersenen dat het striatum heet. Het striatum heeft meerdere functionele domeinen. Zo wordt het limbische deel verantwoordelijk geacht voor de regulering van motivationele aspecten van acties. Het sensorimotorische deel zou betrokken zijn bij het automatiseren (vorming van gewoonten). Willuhn gaat onderzoeken hoe beide domeinen met elkaar communiceren. Daarnaast richt hij zich op de vraag of het dwangmatig uitvoeren van automatische acties (karakteristiek voor bijvoorbeeld obsessieve-compulsieve stoornis en drugsverslaving) te maken heeft met de ontregeling van dopaminesignalen in het striatum.