Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2015 komt naar voren dat de tevredenheid van UvA-studenten over hun opleiding - net als vorig jaar - op vrijwel alle onderdelen stijgt. De NSE is op donderdag 21 mei gepubliceerd op studiekeuze123.nl.

NSE logo

In de NSE geven bachelor- en masterstudenten een oordeel over hun opleiding door middel van het invullen van een vragenlijst. Hierop scoren zij – op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) – onder meer de inhoud van hun opleiding, hun docenten, de studiefaciliteiten, de toetsing en beoordeling, en de studielast. De NSE liep van half januari tot half maart 2015.

Vooral wat betreft informatievoorziening en voorbereiding op de beroepspraktijk neemt de waardering toe zoals in de onderstaande tabel is te zien. De scores voor sfeer en kwaliteitszorg lopen als enige iets terug. 

Tabel NSE 2014-2015
Bron: Strategie & Informatie

Aan de hand van de resultaten uit de NSE kunnen de opleidingen in overleg met hun studenten en docenten verdere verbeteringen uitwerken. Ook delen opleidingen naar aanleiding van de NSE hun best practices met elkaar in een daartoe opgezet platform.

De respons aan de UvA was dit jaar 28% ten opzichte van 23,3% in 2014. De landelijke respons is gemiddeld 34,7% in 2015.