Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De academische gemeenschap wordt in Vox-Pop, op het Binnengasthuisterrein, geïnformeerd en geraadpleegd over twee voorgestelde scenario’s voor de locatie van een nieuwe universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf donderdag 16 maart kan zij gedurende de raadpleging tot vrijdag 14 april a.s. haar voorkeur ook uitspreken op een online platform. Voor informatie en verdieping is er vanaf 16 maart in het ronde pand van Vox-Pop een tentoonstelling ingericht waar beide voorstellen worden gepresenteerd, voorzien van artist impressions, video’s en ontwerpen.

Binnenstadscampus

Goed onderwijs en onderzoek vraagt om goede faciliteiten en huisvesting. Sinds 15 jaar is de UvA bezig het aantal locaties in de stad terug te brengen van ca. 85 naar vier campussen in de stad. Zo wordt kennisuitwisseling gestimuleerd en samenwerking met het bedrijfsleven, andere overheden en kennisinstellingen geoptimaliseerd. Naast de Binnenstadscampus gaat het om de Roeterseilandcampus, Amsterdam Science Park en het Academisch Medisch Centrum.

De nieuwe UB zal deel uitmaken van de Binnenstadscampus waar in de toekomst ook de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zal worden gevestigd. De campus wordt ook een plek voor congressen, debatten en representatieve functies. Afhankelijk van de locatiekeuze van de UB zullen de overige panden op de Binnenstadscampus worden ingevuld.

Scenario’s

In de A-variant komt de UB in de Tweede Chirurgische kliniek en het Zusterhuis. De Oudemanhuispoort wordt in dit scenario gebruikt voor grote collegezalen van de FGw en werkplekken. In de overige panden op de campus wordt er op de onderste verdiepingen voorzien in onderwijszalen.

Scenario A UB-entree
Scenario A UB entree

In scenario B komt de UB in de Oudemanhuispoort, samen met grote collegezalen. In de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis komen werkplekken. Ook in dit scenario worden op de onderste etages onderwijszalen gerealiseerd.

scenario B impressie01 entreehof_bibliotheek
Scenario B impressie entreehof bibliotheek

Thuisbasis

Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur: ‘De Binnenstadscampus is een logische thuisbasis voor de universiteitsbibliotheek van de UvA: tussen de Oudezijds Achterburgwal, waar in 1632 in de Agnietenkapel de universiteit startte, en de Kloveniersburgwal. Het is een project waar al lang aan gewerkt wordt, veel verschillende scenario’s de revue zijn gepasseerd en nu dan een start gemaakt wordt met de raadpleging over twee mogelijkheden voor de bibliotheek: in de Oudemanhuispoort of in de Zusterklinieken. Ik ben zeer benieuwd wat er uit de raadpleging komt. Wij wachten dat, en het advies van de toetsgroep, af en zullen daar ons voordeel mee doen.’ 

Besluitvorming

Vanaf het startmoment op 16 maart en gedurende de raadplegingsperiode op het online platform wordt een analyse gemaakt van de wensen van de academische gemeenschap. Vervolgens bekijkt een stedenbouwkundige de analyse en formuleert een toetsgroep (met betrokken partijen), op basis van alle analyses, een advies aan het College van Bestuur (CvB) van de UvA. Het CvB vormt hierop een voorgenomen besluit en neemt, na raadpleging van de medezeggenschap, een definitief besluit over de scenariokeuze.