Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Steven Lamberts is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De benoeming gaat in per 1 november 2012 en is voor een periode van vier jaar. Lamberts treedt tevens toe tot de Raad van Toezicht van het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Over Steven Lamberts

Dhr. prof. dr. S.W.J. Lamberts (1944) heeft een uitgebreide staat van dienst in de academische wereld, zowel wetenschappelijk als bestuurlijk. In 1975 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en bleef werken bij de medische faculteit. Sinds 1981 is hij hoogleraar Inwendige Geneeskunde in Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in de endocrinologie, in het bijzonder in neuro-endocriene tumoren en veroudering. Van 2003 tot 2009 was Lamberts rector magnificus van de EUR en – na zijn aftreden als rector – was hij in 2009 waarnemend voorzitter van het College van Bestuur. Sinds 2010 is hij directeur Internationale betrekkingen van Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC). Daarnaast bekleedt hij verschillende bestuurs- en adviesfuncties buiten de EUR. Zo is hij sinds 1994 lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) en sinds vorig jaar voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Lamberts ontving tal van onderscheidingen voor zijn werk. In 2000 kreeg hij voor zijn wetenschappelijke werk de Geoffrey Harris Prize for Neuroendocrinology van de European Federation of Endocrine Societies in Oxford en in 2007 werd hem een eredoctoraat toegekend van de Universiteit Federico Secondo in Napels. Lamberts werd in 2009 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor de maatschappij, de stad Rotterdam en de wetenschap. In datzelfde jaar kreeg hij ook de Wolfert van Borselenpenning van de gemeente Rotterdam vanwege zijn inspanningen om de universiteit en de Rotterdamse samenleving dichter bij elkaar te brengen.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht beoordeelt het bestuur van de universiteit in zijn geheel en staat het College van Bestuur met raad bij. Belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan, de begroting, het financieel jaarverslag en het bestuurs- en beheersreglement zijn onderworpen aan de goedkeuring door de raad. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Minister van OCW.

De Raad van Toezicht van de UvA bestaat per 1 november naast Lamberts uit mr. drs. Atzo Nicolaï (voorzitter), mr. Inge Brakman, drs. Lidwin van Velden en drs. Adri Baan. Ir. Bart Bleker en Monika Milz, MBA, leden van de Raad van Toezicht van de HvA, zijn adviseurs van de raad.