Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Gerard Mols is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast treedt drs. Marleen Barth toe tot de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De benoemingen gaan in per 1 mei 2013 en zijn voor een periode van vier jaar.

Bij beide benoemingen hebben de medezeggenschapsraden van UvA en HvA voor het eerst gebruikgemaakt van de nieuwe mogelijkheid in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) om een voordracht te doen voor een lid van de Raad van Toezicht. Zowel de medezeggenschap van de UvA als van de HvA koos voor voordracht van een lid met een Onderwijs & Onderzoeksprofiel. Na een open sollicitatieprocedure droegen zij Mols en Barth voor. De nieuwe leden treden dan ook toe tot de Raden van Toezicht met ‘het bijzondere vertrouwen van de medezeggenschap’.

Gerard Mols

Dhr. prof. mr. G.P.M.F. Mols (1951) is oud-rector magnificus van de Universiteit Maastricht en hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht aan diezelfde universiteit. Sinds 2012 is hij tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool. Ook is Mols voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bibliocentre in Weert, raadsheer-plaatsvervanger bij de rechtbank in Den Bosch, lid van de Raad van Advies van het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis en gasthoogleraar aan de Universiteit van Yogyakarta (Indonesië).

Marleen Barth

Mw. drs. M.A.M. Barth (1964) is voorzitter van GGZ Nederland. Daarnaast is zij voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de PvdA. Van 1998 tot 2002 was zij Tweede Kamerlid en van 1990 tot 1997 werkte zij als parlementair verslaggever bij dagblad Trouw. Barth was tevens voorzitter van CNV Onderwijs en lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Ze bekleedt verschillende nevenfuncties. Zo is zij voorzitter van de Nationale Vereniging ‘de Zonnebloem’ en voorzitter van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland.

Over de Raden van Toezicht

De Raden van Toezicht beoordelen het bestuur van de universiteit en de hogeschool in hun geheel en staan het College van Bestuur met raad bij. Belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan, de begroting, het financieel jaarverslag en het bestuurs- en beheersreglement zijn onderworpen aan de goedkeuring door de raad. De leden van de Raad van Toezicht van de UvA worden benoemd door de Minister van OCW. De leden van de Raad van Toezicht van de HvA worden benoemd door de leden van de raad van de UvA.

De Raad van Toezicht van de UvA bestaat per 1 mei 2013 - naast Mols - uit mr. drs. Atzo Nicolaï, prof. dr. Steven Lamberts en drs. Lidwin van Velden. De leden van de Raad van Toezicht van de HvA zijn per 1 mei - naast Barth - ir. Bart Bleker en Monika Milz, MBA. De leden van de Raad van Toezicht van de HvA zijn adviseurs van die van de UvA, en vice versa. Nicolaï is voorzitter van zowel de raad van de UvA als die van de HvA.