Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, is door de ministerraad voorgedragen tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). ‘Het is van groot belang dat het hoger onderwijs goed vertegenwoordigd is in de SER’, aldus Gunning. ‘Die rol wil ik vanuit mijn functie als voorzitter van het College van Bestuur graag vervullen’.

mevr. prof.dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, College van Bestuur UvA-HvA
Louise Gunning

De SER bestaat voor twee derde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn sociaal-economische deskundigen die tevens als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden fungeren. 

Andere aan de UvA verbonden kroonleden van de SER zijn: Barbara Baarsma (bijzonder hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek), Arnoud Boot (hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten), Casper van Ewijk (hoogleraar Macro-economie), Louise Fresco (universiteitshoogleraar), Aukje Nauta (bijzonder hoogleraar Employability in werkrelaties), Mirjam van Praag (hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie),Coen Teulings (hoogleraar Algemene Economie) en Evert Verhulp (hoogleraar Arbeidsrecht).

Naast Louise Gunning is ook Paul Schnabel (1948) benoemd tot plaatsvervangend kroonlid. Hij was tot maart 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Gunning en Schnabel volgen Jet Bussemaker (oud-rector van de HvA en huidig minister van OCW) en Yvonne van Rooy (voormalig bestuursvoorzitter van de UU) op.