Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft drs. Maria Heijne benoemd tot directeur van de Universiteitsbibliotheek en de Hogeschoolbibliotheek. De benoeming gaat in per 1 oktober 2013. Heijne volgt drs. Nol Verhagen op die met pensioen gaat.

mw. Maria Heijne, directeur Universiteitsbibliotheek (UB UvA), en Hogeschoolbibliotheek (HB HvA)

De bibliothecaris van de UvA en de HvA is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de Universiteitsbibliotheek (UB) en de Hogeschoolbibliotheek (HB).

De bibliotheken spelen een cruciale rol in het toegankelijk maken van de kennis die UvA en HvA vergaren. Daarbij gaat het om het ondersteunen van onderwijs en onderzoek én het bieden van een inspirerende leeromgeving. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om op veel verschillende manieren kennis te gebruiken en toe te passen, en informatie op afstand te benaderen. Tegelijkertijd zoeken studenten de studiecentra van de UB en HB steeds meer op om samen te komen en te studeren. Een belangrijke taak voor Heijne ligt dan ook op het terrein van de veranderende rol van collectiemanagement in een digitale omgeving, en de verhouding tussen de ‘fysieke bibliotheek’ en de ‘digitale bibliotheek’.

Over Maria Heijne 

Drs. Maria A.M. Heijne is een ervaren bibliothecaris en bestuurder binnen het bibliotheekveld. Vooral technologische en innovatieve ontwikkelingen in bibliotheken hebben haar interesse. Sinds 2011 was Heijne directeur van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), waar zij verantwoordelijk was voor de regie op het landelijk stelsel voor openbare bibliotheken. Van 1997 tot 2011 was zij verbonden aan de TU Delft, eerst als sectordirecteur Informatiebronnen en sinds 2001 als bibliothecaris/directeur van de TU Delft Library. Voor die tijd werkte ze onder meer in verschillende functies bij SURFnet, de organisatie voor ICT-innovatie in hoger onderwijs en onderzoek.

Heijne bekleedt verschillende advies- en bestuursfuncties. Zo is zij lid van de stuurgroep van het Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur en lid van de Task Force on E-books van de National Authorities on Public Libraries in Europe (NAPLE). Eerder was zij onder andere voorzitter van de International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) en voorzitter van UKB, het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.

Heijne volgde de opleiding tot bibliothecaris-documentalist aan de Frederik Muller Akademie en studeerde Boek- en Informatiewetenschap aan de UvA. 

Over UB en HB 

De Universiteitsbibliotheek van de UvA behoort tot de grootste wetenschappelijke bibliotheken in Nederland. Naast een omvangrijke onderzoekscollectie vallen ook de Bijzondere Collecties (erfgoedcollecties als manuscripten, prenten, en kaarten) en het Allard Pierson Museum (het archeologisch museum van de universiteit) onder de UB. De Hogeschoolbibliotheek verzorgt de toegang tot multimediabronnen voor studenten en medewerkers van de HvA. De UB en de HB vormen sinds 2011 een gezamenlijke organisatie.