Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Beste mensen,

Vanmorgen hebben jullie, een actiegroep van studenten en docenten van verschillende universiteiten, de deur van het Bungehuis gebarricadeerd en het gebouw ontoegankelijk verklaard voor UvA-studenten en -medewerkers. Vervolgens hebben jullie in een gesprek aangegeven het Bungehuis pas te zullen verlaten als jullie eisen zijn ingewilligd.

Formeel hebben wij van jullie nog geen eisen ontvangen, maar op verschillende plekken wordt verwezen naar ‘de nieuwe universiteit’, een collectief dat zich inzet voor meer democratie en transparantie, minder ‘rendementsdenken’ en publicatiedrang en minder flex-contracten voor medewerkers.

Dat is, begrijpen wij, een zeer breed palet aan zorgen over onderwijs en onderzoek die los staan van de hervormingen bij de faculteit geesteswetenschappen.

Het zijn wel zorgen die de hele onderwijssector betreffen, breder leven binnen de Nederlandse academische gemeenschap en waarvoor wij, als College van Bestuur, ons zeker niet willen afsluiten. Het debat over (de organisatie van) het onderwijs en onderzoek in Nederland is waardevol en moet gevoerd worden.

Wij bieden jullie daarvoor graag een plek – een locatie van waaruit debatten kunnen worden georganiseerd, lezingen worden gehouden, en op een oplossingsgerichte en academische manier gesproken kan worden over de punten die jullie aankaarten.  Dat past bij een universiteit, dat past bij de UvA. Wij nemen zelf ook graag deel aan deze debatten.

Het Bungehuis is echter niet die plek, hier moet onderwijs kunnen plaatsvinden, hier moeten studiegesprekken met studenten worden gehouden, medewerkers moeten naar hun werkplek kunnen.

Vandaar dat wij verwachten dat jullie op zeer korte termijn het Bungehuis verlaten en dat wij gezamenlijk een andere plek vinden. Wij hopen op een zeer spoedige reactie hierop van jullie kant, die jullie kunnen sturen aan de woordvoerder van de UvA.

 

Namens het College van Bestuur,

 

dr. Louise J. Gunning-Schepers,
voorzitter