Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Paul Doop treedt in november af als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij wordt per 1 januari 2014 lid van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en in de loop van 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van de gefuseerde ziekenhuizen MCH en Bronovo in Den Haag/Leidschendam.

Dhr. drs. P.W. Doop, CvB UvA

‘Het is ontzettend jammer dat Paul ons verlaat, maar we gunnen het hem - en de Haagse ziekenhuizen - van harte’, aldus Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA-HvA. ‘Paul heeft veel jaren aan de UvA en de HvA gegeven, keihard gewerkt en veel bereikt. Wij hebben ontzettend veel aan hem te danken.’ Doop trad in oktober 2006 aan als vicevoorzitter en lid van het College van Bestuur; in 2010 werd hij herbenoemd voor een tweede termijn. Van juli 2011 tot april 2012 trad hij op als waarnemend voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast is hij ad interim lid van de raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

‘Paul heeft ervoor gezorgd dat de UvA en de HvA organisatorisch en financieel geprofessionaliseerd en gemoderniseerd zijn’, zegt Gunning. ‘Dat is zíjn verdienste. Hij heeft op dat punt echt een grote slag gemaakt.’ De portefeuille van Paul Doop bevatte onder meer de algemene bedrijfsvoering, financiën en ICT. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid, met als doel het concentreren van het onderwijs op een beperkt aantal locaties in de stad. De resultaten hiervan zijn zichtbaar op het Science Park, waar in 2010 de nieuwbouw van de bètafaculteit werd voltooid, en op de Amstelcampus van de HvA, die inmiddels voor een aanzienlijk deel is gerealiseerd. Ook met de start van de verbouwingen op de Roeterseilandcampus werd onder Paul Doop begonnen. 

Rector magnificus Dymph van den Boom, sinds oktober 2007 lid van het College van Bestuur, werkte de afgelopen jaren nauw met Doop samen. ‘Wij zullen Paul zeer missen. Hij heeft enorm bijgedragen aan de interne organisatie van de UvA en de HvA. Hij was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de integratie van de diensten, zoals gebouwbeheer en administratie. Dat zal van pas komen bij de aanstaande fusie van het MCH en het Bronovo Ziekenhuis.’ 

Studentenhuisvesting stond hoog op zijn agenda, waarbij Doop intensief samenwerking zocht met de collega-instellingen in Amsterdam en met de gemeente Amsterdam. Het belang van samenwerking zag hij ook zeer sterk op het terrein van kennisvalorisatie en innovatie. Doop heeft zich optimaal ingezet om de relatie met het bedrijfsleven te bestendigen en bevorderen. Hij was tevens de drijvende kracht achter de inspanningen van de UvA en de HvA om duurzaamheid te bevorderen - niet alleen in de bedrijfsvoering, maar ook in onderwijs en onderzoek.  

Atzo Nicolaï, voorzitter van de Raden van Toezicht van UvA en HvA, roemt Doop om zijn inzet en effectiviteit: ‘Beide raden hebben zeer veel waardering voor de inspirerende manier waarop Paul zijn rol als bestuurder invulling heeft gegeven. Met zijn daadkracht en collegialiteit heeft hij veel bereikt. Voor Paul geldt altijd de vernieuwing, de verbetering, en dat zie je in zijn werk. Hij wil vooruit en dat is onder hem ook gebeurd.' 

In de komende maanden zal het College van Bestuur op zoek gaan naar een opvolger. Tot deze is geworven nemen de overige leden van het College van Bestuur Doops taken waar.