Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Positief, zo luidt het oordeel van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) over de kwaliteitszorg van het onderwijs aan de UvA. Op alle vijf de beoordelingscriteria - visie, beleid, resultaten, verbeterbeleid, en organisatie- en beslisstructuur - kent de NVAO de maximale score toe aan de UvA.

De NVAO nam in februari en april dit jaar de Instellingstoets Kwaliteitszorg af op de UvA. In haar adviesrapport geeft de commissie van de NVAO aan ‘onder de indruk te zijn van de overtuigende wijze waarop de UvA heeft laten zien een duurzame koerswijziging ingezet te hebben en in control  te zijn over de kwaliteitszorg voor haar onderwijs’. 

Wat betreft de onderwijsvisie stelt de commissie dat deze niet alleen bekend is en breed wordt gedragen, maar ook dat er naar wordt gehandeld. Het onderwijsbeleid noemt zij ambitieus, maar realistisch en consistent. Resultaten worden aan de UvA systematisch gemonitord om vervolgens tot kritische conclusies te leiden. Verbeterslagen – waaronder het invoeren van research-intensief onderwijs en maatregelen om een ambitieuze studiecultuur te bevorderen – vinden koersvast en consistent plaats. Tot slot beoordeelt de commissie de organisatie- en beslisstructuur aan de UvA als helder en naar behoren functionerend. 

De commissie ziet ook  ruimte voor verbetering – bijvoorbeeld wat betreft de werkdruk bij vooral docenten en studieadviseurs – en doet hiertoe een aantal aanbevelingen. Deze sluiten aan bij wat de UvA zelf al eerder als zwakkere punten had benoemd.

Prof. dr. Dymph van den Boom, rector magnificus van de UvA, is zeer tevreden over de uitkomst van de Instellingstoets: ‘Het positieve oordeel van de NVAO bevestigt dat we met ons onderwijsbeleid en de genomen maatregelen op de juiste koers zitten en een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg hebben. Hier mogen we als UvA met recht trots op zijn.’