Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht. Roth wordt onderscheiden voor zijn pioniersrol in ‘applied market design’, waarbij elementen uit de speltheorie worden gebruikt voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Jeroen Oerlemans

De eredoctoraten worden uitgereikt tijdens de viering van de Dies Natalis van de UvA op woensdag 8 januari 2014. 

James Crawford

Prof. dr. James R. Crawford (1948) is hoogleraar Internationaal recht op de Whewell-leerstoel aan de University of Cambridge (VK), fellow aan het Jesus College van Cambridge en Research Chair aan de La Trobe University in Melbourne. Hij is lid van het Institut de droit international

Crawford is een van de meest invloedrijke hedendaagse wetenschappers op het terrein van het internationaal publiekrecht. Hij heeft een bepalende invloed gehad op de ontwikkeling van het internationale aansprakelijkheidsrecht (het recht dat bepaalt onder welke voorwaarden staten aansprakelijk zijn voor schending van hun verplichtingen, en wat daarvan de rechtsgevolgen zijn). Van 1992 tot 2001 was hij lid van de Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van wat later het Statuut van het Internationaal Strafhof werd. Ook was hij verantwoordelijk voor de afronding van de codificatie en progressieve ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht voor staten, in 2001 afgerond met de zeer gezaghebbende ILC Articles on State Responsibility. In een groot aantal grensverleggende wetenschappelijke publicaties heeft hij het begrip van de rol van het aansprakelijkheidsrecht als een van de bouwstenen van de internationale rechtsorde ontwikkeld - meest recent in The Law of International Responsibility (2013). 

Hiernaast geldt Crawford als leidende deskundige op het gebied van de totstandkoming van staten. Zijn The Creation of States in International Law (1981) geldt als het meest gezaghebbende naslagwerk bij vraagstukken rond de vorming van nieuwe staten, zoals in een recent verleden in Kosovo en Zuid-Soedan. 

James Crawford speelt een buitengewoon belangrijke rol in de praktijk van het internationale recht. Hij treedt veelvuldig op als raadsman in zaken voor de belangrijkste internationale gerechtshoven en tribunalen, zoals het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Zeerechttribunaal en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 

Erepromotor is prof. dr. André Nollkaemper, hoogleraar Internationaal Publiekrecht.  

Alvin Roth

Prof. dr. Alvin E. Roth (1951) is hoogleraar Economie op de Craig and Susan McCaw-leerstoel aan Stanford University (VS) en George Gund Professor of Economics and Business Administration Emeritus aan Harvard University (VS). Voor zijn werk op het terrein van applied market design ontving Roth in 2012 de Nobelprijs voor de Economie. 

Roth is een van de grondleggers van applied market design. In dit vakgebied worden elementen van de speltheorie gebruikt om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Een voorbeeld hiervan is het systeem dat Roth ontwierp om donornieren toe te kennen aan patiënten. Dit systeem koppelt mensen die een bekende een nier willen doneren, maar daartoe niet de juiste match zijn, aan patiënten en donoren met eenzelfde incompatibele situatie. Inmiddels worden jaarlijks meer dan 1.000 nierpatiënten door Roths ontwerp geholpen. Een ander voorbeeld is Roths systeem dat de jaarlijks 80.000 aangemelde middelbare scholieren verdeelt over de ruim 500 middelbare scholen in New York. Na succesvolle invoering in New York wordt dit model inmiddels ook in andere steden in de VS toegepast. 

Roth is tevens een erkend expert in de speltheorie, met name in de onderhandelingstheorie, en hij is een van de pioniers in de experimentele economie. Binnen de experimentele economie geldt hij als een van de Big Four (naast Charles Plott, Reinhard Selten en Vernon Smith) die het vakgebied in de tweede helft van de vorige eeuw op de kaart hebben gezet. 

Erepromotor is prof. dr. Arthur Schram, hoogleraar Experimentele economie.