Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Promovendus De Europese aanpak van belastingparadijzen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Promovendus De Europese aanpak van belastingparadijzen
Publicatiedatum 23 mei 2019
Sluitingsdatum 30 juli 2019
Opleidingsniveau Master's degree
Functieomvang 38 uur per week
Salarisindicatie €2.325 tot €2.972 bruto per maand
Vacaturenummer 19-328

Met ruim 3700 studenten en 400 medewerkers is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FDR) van de Universiteit van Amsterdam een van de grotere juridische faculteiten van Nederland. De Faculteit verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en – samen met twee andere faculteiten – de Engelstalige en interdisciplinaire opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Daarnaast biedt zij elf masteropleidingen met verschillende varianten aan. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats in een verscheidenheid aan onderzoeksgroepen, programma’s en centra. De Faculteit heeft een internationaal profiel en kiest voor een maatschappelijke benadering van het recht.

Het onderwijs en het onderzoek worden verzorgd door de zes afdelingen van de Faculteit: Algemene rechtsleer, Arbeids- en informatierecht, Internationaal en Europees publiekrecht, PPLE, Privaatrecht en Publiekrecht.

De Europese aanpak van belastingparadijzen

Het Instituut voor Fiscale Transparantie

Op 1 september 2019 start aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid het Instituut voor Fiscale Transparantie. Dit instituut maakt deel uit van het Amsterdam Centre for Tax Law van de Universiteit van Amsterdam en heeft de volgende twee doelstellingen:

  • het doen van wetenschappelijk onderzoek naar internationale belastingcompetitie tussen landen en (het bevorderen van) de transparantie daarvan, in het bijzonder binnen de Europese Unie; en
  • het maken van een vertaalslag van het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de maatschappij, waaronder de onderzoeksjournalistiek, de politiek en non-gouvernementele organisaties.​

Het onderzoeksprogramma van het instituut heeft betrekking op het internationale probleem van belastingontwijking door multinationale ondernemingen en de daarmee samenhangende schadelijke belastingconcurrentie tussen landen. Het probleem is voortdurend aandacht van maatschappelijk debat. De te maken vertaalslag past bij de sterke maatschappelijke verbinding van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het onderzoek een oplossing beoogt te zijn voor maatschappelijke problemen en een meer rechtvaardige samenleving.

Projectomschrijving

Promotieonderzoek naar de Europese aanpak van belastingparadijzen

Het te verrichten promotieonderzoek heeft betrekking op de Europese lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Eind 2017 nam de Raad van de Europese Unie deze zogenoemde zwarte lijst met belastingparadijzen aan. Voorwerp van onderzoek is onder andere de effectiviteit van de lijst in het licht van het effect op schadelijke belastingconcurrentie tussen landen, zowel op supranationaal als internationaal niveau. Maar ook de totstandkoming en het politieke toetsingskader van deze zwarte lijst is voorwerp van het promotieonderzoek: in hoeverre zijn het beoordelingsproces en de overeengekomen toetsingscriteria daadwerkelijk effectief (gebleken)?

Een belangrijke pijler van het promotieonderzoek is een studie naar eventuele defensieve maatregelen op belastinggebied die kunnen worden gekoppeld aan de zwarte lijst, waaronder het vinden van een effectieve gecoördineerde Europese beleidsoplossing voor het probleem van de ontwijking van bronheffingen van EU-lidstaten (op rente, royalty’s en dividenden) op geldstromen naar laagbelastende-jurisdicties door multinationale ondernemingen. Dit probleem staat in de Brusselse wandelgangen bekend als het ‘reversed gatekeeper’-probleem.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het:

  • uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek uitmondend in een proefschrift onder begeleiding van prof. dr. Jan van de Streek;
  • beperkt verzorgen van onderwijsactiviteiten, zoals werkgroeponderwijs of een gastcollege over het te verrichten promotieonderzoek;
  • bijdragen aan het onderzoeksprogramma als geheel, waaronder samenwerken met de eindverantwoordelijke hoogleraar (prof. dr. Jan van de Streek) en de programmaleider (mr. Martijn Nouwen);
  • verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek, zoals het voorbereiden van valorisatienotities;
  • verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van het jaarlijkse seminar over fiscale transparantievraagstukken;
  • verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van proefprocedures waarin de reikwijdte van nationale en Europese transparantieregelgeving wordt getoetst.

Profiel

De kandidaat heeft een (recent) afgeronde masteropleiding fiscaal recht of fiscale economie en beschikt over een onderzoeksinteresse in het (internationale en Europese) belastingrecht met zowel een vaktechnische als een beleidsmatige insteek. Verder wordt van de kandidaat het volgende verwacht:

  • een goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  • de bereidheid en het vermogen om ingewikkelde materie inzichtelijk te maken ten behoeve van de onderzoeksjournalistiek, de politiek en non-gouvernementele organisaties, zowel mondeling als schriftelijk.

Inlichtingen

Voor meer informatie over het onderzoeksprogramma en/of de vacature kun je contact opnemen met:

Een korte en bondige informatie over het onderzoeksprogramma kun je vinden op onze website

Aanstelling

Het betreft een tijdelijke aanstelling van 38 uur per week voor de duur van vier jaar  De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Na een goede beoordeling vindt verlenging plaats met 36 maanden, wat zou moeten leiden tot de promotie. De beoogde startdatum is 1 september 2019, maar in overleg kan verderop in het najaar worden gestart.

Je salaris is €2.325 bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot €2.972 in het laatste jaar op basis van volledige werktijd, conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 8% vakantiegeld en 8.3% eindejaarsuitkering.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Ben je geïnteresseerd? Je kunt je motivatiebrief en cv indienen vóór 31 juli 2019 via onderstaande link onder vermelding van vacaturenummer 19-328. #LI-DNP
Wij stellen acquisitie niet op prijs

Solliciteer nu