Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Promovendus Vergroten van openheid en transparantie van belastingcompetitievraagstukken

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Promovendus Vergroten van openheid en transparantie van belastingcompetitievraagstukken
Publicatiedatum 23 mei 2019
Sluitingsdatum 30 juli 2019
Opleidingsniveau Master's degree
Functieomvang 38 uur per week
Salarisindicatie €2.325 tot €2.972 bruto per maand
Vacaturenummer 19-329

Met ruim 3700 studenten en 400 medewerkers is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FDR) van de Universiteit van Amsterdam een van de grotere juridische faculteiten van Nederland. De Faculteit verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en – samen met twee andere faculteiten – de Engelstalige en interdisciplinaire opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Daarnaast biedt zij elf masteropleidingen met verschillende varianten aan. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats in een verscheidenheid aan onderzoeksgroepen, programma’s en centra. De Faculteit heeft een internationaal profiel en kiest voor een maatschappelijke benadering van het recht.

Het onderwijs en het onderzoek worden verzorgd door de zes afdelingen van de Faculteit: Algemene rechtsleer, Arbeids- en informatierecht, Internationaal en Europees publiekrecht, PPLE, Privaatrecht en Publiekrecht.

Vergroten van openheid en transparantie op het gebied van belastingcompetitievraagstukken

Het Instituut voor Fiscale Transparantie

Op 1 september 2019 start aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid het Instituut voor Fiscale Transparantie. Dit instituut maakt deel uit van het Amsterdam Centre for Tax Law van de Universiteit van Amsterdam en heeft de volgende twee doelstellingen:

  • het doen van wetenschappelijk onderzoek naar internationale belastingcompetitie tussen landen en (het bevorderen van) de transparantie daarvan, in het bijzonder binnen de Europese Unie; en
  • het maken van een vertaalslag van het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de maatschappij, waaronder de onderzoeksjournalistiek, de politiek en non-gouvernementele organisaties.​

Het onderzoeksprogramma van het instituut heeft betrekking op het internationale probleem van belastingontwijking door multinationale ondernemingen en de daarmee samenhangende schadelijke belastingconcurrentie tussen landen. Het probleem is voortdurend aandacht van maatschappelijk debat. De te maken vertaalslag past bij de sterke maatschappelijke verbinding van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het onderzoek een oplossing beoogt te zijn voor maatschappelijke problemen en een meer rechtvaardige samenleving.

Projectomschrijving

Promotieonderzoek naar het vergroten van openheid en transparantie op het gebied van belastingcompetitievraagstukken

Het onderzoeksprogramma van het instituut leunt sterk op het gegeven dat belastingcompetitie en belastingontwijking alléén effectief kunnen worden aangepakt als landen samenwerken. In de praktijk blijkt echter dat deze samenwerking maar mondjes maat van de grond komt vanwege de spanning met nationale belangen van landen. Van nature zetten landen hun belastingstelsel veelal in ten behoeve van een relatief aantrekkelijk vestigingsklimaat voor multinationale ondernemingen. Het te verrichten promotieonderzoek heeft betrekking op het probleem dat Europese lidstaten en Europese instellingen nauwelijks openheid en transparantie aan de dag leggen over het bestaan en de rol van een dergelijke 'dubbele agenda'.

Een belangrijke pijler van het promotieonderzoek is een studie naar de mogelijkheden om de openheid en transparantie te vergroten ten aanzien van de totstandkoming, de implementatie, en de naleving van beleidsoplossingen voor belastingcompetitie- en belastingontwijkingsvraagstukken. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek betreft een analyse van de toepassing, de reikwijdte en de beperkingen van de Europese Transparantieverordening. Het promotieonderzoek vervult daarbij een ondersteunende functie ten behoeve van te verrichten juridische (proef)procedures in het kader van verzoeken tot toegang tot Europese beleidsdocumenten over belastingcompetitievraagstukken.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het:

  • uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek uitmondend in een proefschrift onder begeleiding van prof. dr. Jan van de Streek;
  • beperkt verzorgen van onderwijsactiviteiten, zoals werkgroeponderwijs of een gastcollege over het te verrichten promotieonderzoek;
  • bijdragen aan het onderzoeksprogramma als geheel, waaronder samenwerken met de eindverantwoordelijke hoogleraar (prof. dr. Jan van de Streek) en de programmaleider (mr. Martijn Nouwen);
  • verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek, zoals het voorbereiden van valorisatienotities;
  • verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van het jaarlijkse seminar over fiscale transparantievraagstukken;
  • verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van proefprocedures waarin de reikwijdte van nationale en Europese transparantieregelgeving wordt getoetst.

Profiel

De kandidaat heeft een (recent) afgeronde masteropleiding fiscaal recht/ fiscale economie of een afgeronde masteropleiding Europees recht/Europese studies en beschikt over een onderzoeksinteresse in het Europese recht, het democratisch bestel van de Europese Unie en het functioneren van de Europese Transparantieverordening. Verder wordt van de kandidaat het volgende verwacht:

  • een goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  • de bereidheid en het vermogen om ingewikkelde materie inzichtelijk te maken ten behoeve van de onderzoeksjournalistiek, de politiek en non-gouvernementele organisaties, zowel mondeling als schriftelijk.

Inlichtingen

Voor meer informatie over het onderzoeksprogramma en/of de vacature kun je contact opnemen met:

Een korte en bondige informatie over het onderzoeksprogramma kun je vinden op onze website

Aanstelling

Het betreft een tijdelijke aanstelling van 38 uur per week voor de duur van vier jaar  De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Na een goede beoordeling vindt verlenging plaats met 36 maanden, wat zou moeten leiden tot de promotie. De beoogde startdatum is 1 september 2019, maar in overleg kan verderop in het najaar worden gestart.

Je salaris is €2.325 bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot €2.972 in het laatste jaar op basis van volledige werktijd, conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 8% vakantiegeld en 8.3% eindejaarsuitkering.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Ben je geïnteresseerd? Je kunt je motivatiebrief en cv indienen vóór 31 juli 2019 via onderstaande link onder vermelding van vacaturenummer 19-329. #LI-DNP
Wij stellen acquisitie niet op prijs

Solliciteer nu