Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Secretaris Stichting Amsterdams Universiteitsfonds

BAU – Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

Secretaris Stichting Amsterdams Universiteitsfonds
Publicatiedatum 5 oktober 2020
Sluitingsdatum 25 oktober 2020
Opleidingsniveau hbo / universitair
Functieomvang 32 tot 38 uur per week
Salarisindicatie €2.656 tot €4.402 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Vacaturenummer 20-580

Vanwege het vertrek van de huidige functionaris zoekt de UvA een Secretaris Amsterdams Universiteitsfonds. Stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) is onderdeel van het bureau Alumnirelaties en Fondsenwerving van de UvA (BAU). BAU (20 FTE) is verantwoordelijk voor het beleid van de UvA op het gebied van alumnirelaties en fondsenwerving en is opgebouwd uit verschillende teams. Behalve het AUF wordt ook de AUV – de vereniging van de alumni van de UvA – door het bureau beheerd. 

 Het AUF maakt bijzondere voorzieningen mogelijk voor de wetenschapsbeoefening en studenten, waar de overheidsfinanciering niet in voorziet. Dit doet de stichting door actief fondsen te werven onder alumni en medewerkers van de UvA en andere externe relaties en door bestaande fondsen (momenteel 86) te beheren.

Het AUF kent een bestuursmodel. Besluitvorming geschiedt door een (onbezoldigd) bestuur dat in zijn taken wordt ondersteund door de secretaris. De directeur van de stichting is tevens directeur van BAU. Het kleine team van het AUF houdt zich bezig met de fondsenwerving, communicatie, relatiebeheer, fondsbeheer en fondsadministratie. Ons team is gehuisvest in het Maagdenhuis aan het Spui.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Secretaris vallen onder de volgende aandachtsgebieden:

  • ambtelijk secretariaat AUF – voorbereiding en afwikkeling bestuursvergaderingen (4-6 per jaar) in samenwerking met de voorzitter van het bestuur en de directeur. Planning vergaderingen, agenda, verzamelen benodigde informatie voor besluitvorming, verzorgen van de stukken en verslaglegging. Het monitoren van bestuurlijke regels;
  • aanvragen – adviseren aanvragers, registreren en beoordelen aanvragen, aanvullende informatie vergaren, opstellen advies voor directie en bestuur met inbegrip van passende fondsen ter financiering, terugkoppeling, verantwoording bestedingen en afwikkeling;
  • communicatie – samenwerking met Team Communicatie over publicitaire aspecten;
  • bestedingen –monitoren bestedingen in samenwerking met de fondsadministrateur, aanvragen aan specifieke fondsen toekennen, met inachtneming van de doelstellingen ervan, en verantwoording naar donateurs en bestuur, in lijn met richtlijnen CBF en ANBI;
  • verantwoordingen – opstellen (concept) bestuursverslag en jaarverslag.

Profiel

Wij zoeken een collega met hbo/wo-werk- en denkniveau. Aantoonbare ervaring als secretaris van een bestuur van een (middel)grote stichting, fonds of goed doel is een pre. Kenmerken van de ideale kandidaat zijn:

  • zelfstandig, accuraat, sterk in woord en schrift;
  • proactief, gestructureerd en oplossingsgericht;
  • sociaal vaardig, vlot kunnen schakelen tussen interne en externe belanghebbenden;
  • gewend aan werken in een (klein) team;
  • leergierig, met affiniteit voor de (werkterreinen van de) Universiteit van Amsterdam.

Beschikbaar per 1 december 2020.

Inlichtingen

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de vertrekkende functionaris:

Of met de senior relatiemanager van het AUF:

Voor meer informatie over werken bij de Universiteit van Amsterdam verwijzen wij naar de website.

Ons aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband aan voor de duur van een jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit omgezet naar een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van relevante kennis en professionele achtergrond en bedraagt maximaal €4.012 per maand (schaal 9), op basis van 38 uur. Bij goed functioneren is uitloop tot €4.402 (schaal 10) mogelijk.

Verder biedt de UvA jou een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een eindejaarsuitkering, studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

De cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Je kunt via onderstaande link online solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze zijn verstuurd, worden niet verwerkt.

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 2 en 5 november (eerste ronde) en op 10 en 11 november (tweede ronde). In verband met de Covid-19-maatregelen zullen de gesprekken vooralsnog via video-conferencing plaatsvinden. Referenties kunnen worden gevraagd.
#LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs