Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Archeologie

Amsterdamse weeskinderen

Het rooms-katholieke weeshuis voor meisjes in Amsterdam bestond van 1570 tot 1952. Archieven spreken van een hoog sterftecijfer in de Amsterdam weeshuizen. Gebrek aan frisse lucht, slechte hygiënische toestanden - vaak sliepen meerdere kinderen in één bed en aten uit één kom -  gebrekkige voeding en besmettelijke ziekten waren nadelig voor de gezondheid van deze weeskinderen.

Dit project is gericht op de levensomstandigheden van deze weesmeisjes in de 19e eeuw. Overleden kinderen werden begraven op de begraafplaats 'de Liefde', die werd opgericht in ca. 1850 en opgegeven in ca.1900 na Chr. Bij de ruiming van deze begraafplaats werden 1500 schedels geborgen. Deze schedels vormen de basis voor het onderzoek naar de gezondheid en voeding.

Onderzoek weeshuis beeld pand

Onderzoek

Onderzoek is gericht op de leeftijd bij overlijden, de gezondheid en voeding van de weesmeisjes in de tweede helft van de 19e eeuw. De pathologische kenmerken wijzen op een slechte gezondheid. De eerste resultaten tonen een reeks van pathologische verschijnselen zoals bijvoorbeeld bloedarmoede, scheurbuik, congenitale syfilis, ontwikkelingsstoornissen en een slechte tandheelkundige gezondheid (cariës en ante mortem verlies van tanden). Uit de chemische analyse van een kleine steekproef blijkt dat deze kinderen vaak ondervoed waren voordat ze in het weeshuis werden opgenomen. Hoewel hun omstandigheden verbeterden tijdens hun verblijf in het weeshuis stierven velen op jonge leeftijd.

Het onderzoek is interdisciplinair van aard met o.a. archief studies, fysische antropologie, paleopathologie, chemische analyse en moleculair onderzoek.

Onderzoek weeshuis beeld weeskinderen

Subsidie

De eerste subsidies  zijn verleend door de Stichting RK Maagdenhuis in Amsterdam en het Amsterdams Universiteitsfonds. De resultaten van de pilot zullen worden aangewend voor een subsidieaanvraag voor verder onderzoek.

Meer informatie

mw. dr. E. (Liesbeth) Smits

ACASA Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology