Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Nederlandse geschiedenis

Nederlandse geschiedenis bestudeert het verleden van Nederland en zijn inwoners in mondiaal perspectief.

Nieuwste Geschiedenis
Scholieren in geprek met een oudere demonstrante op het Binnenhof tijdens de scholierenstaking tegen kruisraketten, Den Haag,1985.

Hoe zijn Nederlandse zaken met de rest van de wereld verstrengeld? Wat maakt Nederland bijzonder? Op welke manier leverden de inwoners een bijdrage? Welk idee en beeld hebben en hadden zij van Nederland en wat moest er volgens hen veranderen? Wie telden er mee en wie bepaalden dat? En met welke conflicten ging en gaat dit alles gepaard? Historici Nederlandse geschiedenis houden zich op verscheidene manieren met deze vragen bezig. De antwoorden verschillen per bestudeerde periode. Daarnaast verzorgen de historici onderwijs voor de opleiding Geschiedenis en mengen zij zich in publieke debatten over het verleden en heden van Nederland.

Onderzoek

Het onderzoek van Nederlandse geschiedenis aan de UvA richt zich op de thema’s ‘macht’ en ‘publiek onbehagen’. Onderzocht wordt welke conflicten en ergernissen kenmerkend zijn voor de afgelopen 250 jaar.

  • Hoe kregen spelers in deze conflicten gelijk of ongelijk?
  • Welke publieke emoties en manifestaties gingen met deze conflicten gepaard?
  • Welke gevolgen hebben boosheid, ressentiment en wantrouwen in Nederland?

Andere onderzoeksthema’s zijn: corruptie, gedoogcultuur, gender, internationale verstrengeling, de monarchie, de 'natiestaat’, publiek bestuur, publieke opinie,  publieksgeschiedenis, religieuze geschiedenis, de ‘verzuiling’ en wetenschapsgeschiedenis.
Nederlandse geschiedenis werkt regelmatig samen met partijen als het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust-, en genocidestudies en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

Onderwijs

In het eerste jaar van de bachelor Geschiedenis komt Nederlandse geschiedenis aan bod in diverse thematische werkgroepen. In het tweede jaar wordt het overzichtscollege 'Nederlandse Geschiedenis' aangeboden, waarin de Nederlandse natievorming, nationale zelfbeelden, maar ook de rol van Nederland in de wereld (kolonisatie, dekolonisatie en migratie) centraal staan. Studenten die zich verder willen verdiepen in Nederlandse Geschiedenis kunnen verder het tweede- en derdejaars keuzevak 'Myth-Busting the Netherlands' volgen. Ook in de Master Algemene geschiedenis en in de Research Master Geschiedenis is veel ruimte voor Nederlandse geschiedenis, zowel in keuzevakken als bij de keuze voor scriptie-onderwerpen.

Medewerkers